Nagrody rektora PWSZ dla najlepszych studentów

Aż 52 studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku otrzymało nagrody rektora. Przyznane zostały za pomoc i zaangażowanie w różnego rodzaju przedsięwzięcia promujące uczelnię, udział w projektach miejskich, ale również konkursach i uroczystościach.

Reklama
Nagrody dla studentów PWSZ angażujących się w działania na rzecz Uczelni oraz środowiska lokalnego rektor prof. Maciej Słodki wręczał po raz pierwszy. To nowe wyróżnienie otrzymało 52 studentów. Nagrody są przede wszystkim podziękowaniem dla najbardziej aktywnych studentów włączających się w projekty, konkursy, akcje organizowane przez płocką PWSZ. Nagrody, jak mówił podczas uroczystości wręczania rektor Słodki, to także promowanie aktywnego uczestnictwa w życiu uczelni, wspieranie potencjału studentów oraz motywowanie do pracy na rzecz rozwoju środowiska studenckiego. – Spotkaliśmy się, żeby wam podziękować, bo wasze działanie było bezinteresowne. Poświęcacie swój wolny czas, żeby pracować na rzecz uczelni – powiedział prof. Maciej Słodki, rektor PWSZ w Płocku – Promujecie naszą uczelnię, dlatego chcemy się odwdzięczyć. Mam nadzieję, że w roku 2019 również będziecie nas wspierać we wszystkich przedsięwzięciach. Laureaci nagród zostali docenieni za pomoc przy organizacji konferencji naukowych oraz przedsięwzięć promocyjnych, udział w inicjatywach miejskich czy reprezentowanie uczeni w konkursach i uroczystościach – dodawał rektor prof. Maciej Słodki.

rad
fot. PWSZ Płock

Zobacz kolejny artykuł

Strajkują nauczyciele

Wszystkie płockie podstawówki, szkoły ponadpodstawowe, obydwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury, czyli łącznie 33 placówki …