Nagrody marszałka Stuzika dla prymusów

Z najzdolniejszymi uczniami z podstawówek, gimnazjów, liceów i szkół zawodowych regionu płockiego spotkał się w poniedziałek w auli Jagiellonki marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Stypendia przyznane za bardzo dobre wyniki w nauce marszałek wręczył 30 uczniom.
W tegorocznej edycji programu na stypendia dla uzdolnionych uczniów zagwarantowano kwotę ponad 5 mln zł (od początku realizowania programu już około 29 mln zł). Będzie ona przeznaczona na stypendia dla 476 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ogólnokształcących oraz 482 uczniów szkół zawodowych. Prymusi otrzymają stypendia w wysokości 5 tys. zł, które będą wypłacane w dwóch transzach. W subregionie płockim stypendia zdobyło 40 uczniów. Wśród nich są uczniowie Zespołu Szkół nr 3, Liceum im. Wł. Jagiełły, Liceum im. St. Małachowskiego, Zespołu Szkół Centrum Edukacji, Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej, szkół podstawowych z Zawidza, Radzanowa. Wśród stypendystów byli uczniowie ze szkół w Gostyninie, Sochaczewie. – Te projekty pozwalają doceniać młodych, zdolnych ludzi. Wspierać ich pasje i zainteresowania, aby w przyszłości mogli konkurować na rynku międzynarodowym. Cieszę się, że jest tak duża grupa stypendystów mających bardzo dobre wyniki w nauce. Te stypendia dadzą wam szansę jeszcze lepszego rozwoju i zainwestowanie w jak najlepszą ścieżkę dalszego rozwoju – gratulował tak dobrych wyników uczniom, nauczycielom i rodzicom marszałek Adam Struzik.
W tym roku na stypendia dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w ramach „Mazowieckiego programu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych – najlepsza inwestycja w człowieka” przeznaczono 2,7 mln zł. Program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. O 476 stypendiów ubiegało się ponad 1,7 tys. uczniów z całego Mazowsza. Kolejny z programów „Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych” dedykowany jest uczniom szkół zawodowych. W ciągu trzech edycji na te stypendia przeznaczono około 10 mln zł. Do tej pory ze wsparcia skorzystało 1922 uczniów. W tym roku do grona stypendystów szkół zawodowych dołącza kolejnych 482 uczniów. Na ich stypendia samorząd województwa przeznacza ok. 2,3 mln zł. Środki na realizację projektów pochodzą z funduszy unijnych.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Książkowy maraton w Bibliotece Pedagogicznej

Uwielbiają czytać, książki obowiązkowo zabierają ze sobą w podróże. Jak sami mówią, są stworzeni do …