Minister chwali zmiany w płockiej PWSZ

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku utrzymała dotychczasowy poziom ministerialnej dotacji. Płocka uczelnia jako jedyna z grona szkół zawodowych, które w roku ubiegłym dotknął problem obniżonej dotacji, w tym roku uniknęła tego problemu. Jak mówił rektor PWSZ prof. Maciej Słodki, pomógł szereg wprowadzonych zmian. Wiceminister Sebastian Skuza podczas spotkania w Płocku chwalił za nie władze uczelni.
O podjętych decyzjach, pozwalających maksymalnie wykorzystać potencjał uczelni, mówiono podczas dwudniowej konferencji naukowej „Współczesne problemy ekonomii, zarządzania, finansów, ubezpieczeń i bankowości”, organizowanej przez Wydział Nauk Ekonomicznych i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Wystąpienia inaugurujące obrady wygłosili: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. nadzw. dr hab. Sebastian Skuza oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Paweł Cybulski. Wiceminister Skuza chwalił zmiany w PWSZ w Płocku ratujące przed dalszym obniżaniem dotacji. – Dzisiejsza Konferencja jest dobrą okazją, by wymienić poglądy i doświadczenia w kontekście trwającej debaty o konieczności weryfikacji funkcjonujących systemów gospodarczych. Środowiskom akademickim bliska jest niewątpliwie koncepcja gospodarki opartej na wiedzy, dająca szczególną możliwość wykorzystania potencjału wynikającego z funkcjonowania szkół wyższych. Dokładamy wszelkich starań, by również nasza uczelnia była silnym, regionalnym ośrodkiem, sprawnie funkcjonującym w każdych realiach gospodarczych – mówił, otwierając konferencję, prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, Rektor PWSZ w Płocku.
Wiceminister Sebastian Skuza w swoim wystąpieniu mówił o nowych zasadach finansowania szkolnictwa wyższego. Podkreślał, że Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, którą w ubiegłym roku dotknął problem obniżonej dotacji, bardzo sprawnie poradziła sobie z wymogami i wprowadziła szereg zmian. Dzięki nim w tym roku utrzymała dotację na tym samym poziomie, co nie udało się innym szkołom zawodowym z obniżonym w 2017 roku finansowaniem. Podczas spotkania w Płocku wiceminister Sebastian Skuza obejrzał również specjalistyczne pracownie Wydziału Nauk o Zdrowiu, gdzie studenci pielęgniarstwa i położnictwa mówili o zaletach kształcenia na symulatorach medycznych.
Podczas płockiej konferencji wiceminister Paweł Cybulski, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej, wygłosił wystąpienie pt. „Konstytucja biznesu a zadania Krajowej Administracji Skarbowej”.
Konferencji towarzyszył koncert piosenek Krzysztofa Klenczona w wykonaniu uczestników konferencji: przyjaciela Krzysztofa Klenczona prof. Politechniki Wrocławskiej Zbigniewa Malary i Mirosława Suligi artysty zafascynowanego twórczością Seweryna Krajewskiego i Krzysztofa Klenczona, lidera zespołu Wędrowne Gitary.
Konferencje odbywające się na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Informatyki PWSZ w Płocku są cyklicznymi spotkaniami naukowymi, poświęconymi problematyce związanej z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, banków i firm ubezpieczeniowych. Praktycy i teoretycy, badacze tematyki mają szansę zaprezentować swoje poglądy oraz badania naukowe. W tym roku w Konferencji uczestniczyli prelegenci z zagranicznych uczelni partnerskich PWSZ w Płocku: Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki oraz Narodowego Uniwersytetu Sadownictwa w Umaniu, a także przedstawiciele polskich ośrodków naukowych: Szkoły Głównej Handlowej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Gdańskiego, Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie oraz Politechniki Rzeszowskiej.

rad
fot. PWSZ Płock

Zobacz kolejny artykuł

Fascynujące zajęcia z matematyki

Fitness dla mózgu i popisy logiki Od września rozpoczynają się wyjątkowe zajęcia matematyczne dla uczniów …

Bieg po wiedzę

13 drużyn ze świetlic środowiskowych i osiedlowych wzięło udział w „Biegu po wiedzę”. To kolejna …