Maszewo Duże. Taka będzie szkoła przyszłości?

W poniedziałek uczniowie najczęściej wybierają zadania artystyczne, żeby wdrożyć sie po weekendzie w szkolny rytm. I wspólnie z nauczycielem planują tydzień. Kolejne dni tygodnia, każdy zaznaczony na inny kolor, to matematyka, pisanie, czytanie. Plan działania zaznaczony jest specjalnymi magnesami na kolorowej tablicy. Wykonywane codziennie przez dzieci działania zastępują sprawdziany. A oceny – kolorowe światła na sygnalizatorze. Prowadzone od początku roku zajęcia lekcyjne nie mają wiele wspólnego z tradycyjnymi szkolnymi lekcjami. Pomysł prowadzenia w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym lekcji w trzech klasach I według planu daltońskiego spodobał się nauczycielom, uczniom, rodzicom i tak działają ju¿ od kilku miesięcy. Jak mówią rodzice i nauczyciele oraz same dzieciaki, jest to strzał w dziesiątkę i po pierwszym półroczu widać, że sprawdza się w 100 %.

Skąd pomysł na prowadzenie lekcji według planu daltońskiego? Jak mówi Małgorzata Bartos – Piątkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej w Maszewie Dużym, pilotażowe zajęcia w klasach I to trochę kwestia przypadku, trochę ciągłych poszukiwań pracy nowymi metodami. – Trafiłam w internecie na informację o metodzie planu daltońskiego. Zaczęłam szukać, czytać i stwierdziłam, że to jest to, czego potrzeba obecnie w szkole i czego potrzeba dzieciakom. Zaprosiłam na szkolenie państwa Sowińskich zajmujących się od wielu lat planem daltońskim. I zaraz potem poszły szkolenia, nawiązywanie kontaktów z osobami pracującymi w taki sposób. Pomysł od razu spodobał się naszym nauczycielom. Panie bardzo mocno żyją tym, więc stwierdziliśmy, że nam się uda – mówi o wprowadzeniu metod pracy wed³ug planu daltońskiego dyrektor Małgorzata Bartos – Piątkowska.

Po pierwsze samodzielność,
po drugie współpraca
Naukę od tego roku rozpoczęli wszyscy uczniowie klas pierwszych. Jak na co dzień wyglądają zajęcia według planu daltońskiego? Uczniowie piszą sprawdziany, o których nie wiedza, bo po prostu rozwiązują zadania wpisane w codzienne zajęcia. Czują się samodzielne, chętne do podejmowania nowych zadań, szukania rozwiązań, pracy zespołowej, pomagania bez rywalizacji i pracują we własnym tempie. – Zmiana polega na tym, że dzieci uczą się przede wszystkim samodzielności, współpracy w grupie. Do tej pory siedziały klasycznie w ławkach. Teraz w grupach cztero – pięcioosobowych. Wspólnie wykonują bardzo dużo zadań. Ewentualnie pracują w parach daltońskich, które są losowane w ka¿dy poniedziałek. Po wykonaniu zadania dzieci bawią się – mówi Joanna Dylewska, nauczyciel klasy I c w Szkole Podstawowej w Maszewie Dużym.
Każdy tydzień uczniowie rozpoczynają od wcześniej zaplanowanych zadań daltońskich.

tekst i fot. Teresa Radwańska-Justyńska

Zobacz kolejny artykuł

W Płocku bez dwóch zmian

W Płocku III Liceum Ogólnokształcące jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę kandydatów w …

Jeden komentarz

  1. Po 10 latach dyrektorowania wreszcie jakiś ciekawy pomysł… znaleziony w internecie. Brawo.