Najnowsze informacje

Limit studentów wyczerpany, ale…

Ponad 200 kandydatów (więcej niż w ubiegłym roku) i przekroczone limity na kilku kierunkach – oto wyniki rekrutacji głównej na studia w płockim PWSZ.
Wśród kierunków studiów licencjackich największym powodzeniem cieszyły się: bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika, filologia i pielęgniarstwo. Kandydaci na studia magisterskie najczęściej wybierali pielęgniarstwo i pedagogikę. Spośród tegorocznych nowości najbardziej popularne było położnictwo i pielęgniarstwo II stopnia – na obu kierunkach zostały wypełnione limity przyjęć. – To znakomity wynik. Tym bardziej, że został osiągnięty w okresie niżu demograficznego, który jest przyczyną kłopotów z naborem na wielu uczelniach w Polsce. Ponadto w tym roku w ogóle nie rekrutujemy na studia niestacjonarne pierwszego stopnia, a mimo to liczba przyjętych zdecydowanie przekroczyła ubiegłoroczną – powiedział prof. nadzw. dr hab. Maciej Słodki, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku.
Na pierwszej turze zakończyła się rekrutacja na studia licencjackie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne i położnictwo oraz na stacjonarne studia magisterskie na pielęgniarstwo. Będzie można jeszcze starać się o przyjęcie na pozostałe kierunki. Rekrutacja uzupełniająca rozpocznie się 23 sierpnia i potrwa do 22 września.
Oto lista kierunków, na których zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca:
Studia I stopnia, stacjonarne, kierunek Ekonomia – specjalności: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse publiczne i administracja, Logistyka w działalności gospodarczej, Podatki i ubezpieczenia społeczne, Projekty i fundusze Unii Europejskiej, Handel zagraniczny, Ekonomika i organizacja turystyki; kierunek Matematyka – specjalność: Matematyka bankowa i ubezpieczeniowa; kierunek Informatyka – studia inżynierskie, specjalności: Programowanie i bazy danych, Grafika komputerowa i projektowanie gier, Sieci komputerowe i sieciowe systemy operacyjne; kierunek Finanse z elementami matematyki, kierunek Pedagogika – specjalności: Edukacja obronna z bezpieczeństwem wewnętrznym, Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią, Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną, Pedagogika sądowa z mediacją, Wychowanie przedszkolne z językiem angielskim; kierunek Praca socjalna – specjalności: Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej, Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysową, Praca z osobą niepełnosprawną i starszą; kierunek Filologia (anglistyka) – specjalności: Filologia angielska, Język angielski w turystyce i biznesie, kierunek: Pielęgniarstwo, kierunek: Kosmetologia.
Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne: kierunek Ekonomia – specjalność: Finanse i rachunkowość przedsiębiorstw, Finanse publiczne i administracja, kierunek Pedagogika – specjalność: Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią, Resocjalizacja społecznie nieprzystosowanych, kierunek Pielęgniarstwo (tylko niestacjonarne), kierunek Filologia (anglistyka) – specjalność: Filologia angielska (nauczycielska/tłumaczeniowa), Język angielski z językiem niemieckim w biznesie i turystyce (tłumaczeniowa).

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …