fot. PWSZ

Konferencja o turystyce

We Lwowie odbyła się konferencja naukowa współorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku. To początek współpracy płockiej uczelni z Lwowskim Instytutem Ekonomii i Turystyki.
Polsko-ukraińska konferencja biznesowa pn. „Edukacja turystyczna: wymiar europejski. Ukraina – Polska – Europa” to efekt współpracy Lwowskiej Państwowej Administracji Obwodowej, Lwowskiej Rady Miejskiej, Konsulatu Generalnego RP we Lwowie, PWSZ w Płocku oraz Lwowskiego Instytutu Ekonomii i Turystyki. Ten ostatni był gospodarzem przedsięwzięcia. Inicjatorką wspólnych działań PWSZ w Płocku i strony ukraińskiej jest prof. dr hab. Walentyna Łozowiecka, wykładowca Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych PWSZ w Płocku.
Celem spotkania było omówienie teoretycznych problemów szkolnictwa wyższego w zakresie integracji europejskiej przestrzeni edukacyjnej i wymiana doświadczeń.
Podczas konferencji przedstawiciele PWSZ wygłosili referaty: rektor prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki – „Perspektywy rozwoju państwowych wyższych szkół zawodowych”, prorektor ds. studenckich i dydaktyki dr Anna Suwalska-Kołecka – „Rozwój kompetencji komunikacyjnych studentów i absolwentów w systemie studiów o profilu praktycznym, na przykładzie kierunku filologia angielska w PWSZ w Płocku”, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych dr Ewa Chojnacka – „Podstawowe założenia edukacji europejskiej”, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Informatyki dr Mariola Szewczyk-Jarocka – „Współczesne strategie rozwoju turystyki pod kątem procesów eurointegracyjnych”, prof. nadzw. dr hab. Ewa Wiśniewska – „System wartości europejskich współczesnej jednostki”.
Wizyta przedstawicieli PWSZ w Płocku we Lwowie była również okazją do rozmów o dalszej współpracy na gruncie naukowym i podpisania porozumienia z Lwowskim Instytutem Ekonomii i Turystyki. Płocka delegacja spotkała się także z rektorem Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego im. Daniela Halickiego, czego konsekwencją będzie podpisanie w najbliższych miesiącach umowy o współpracy pomiędzy obiema uczelniami.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …