Kolejni nauczyciele zostali mianowani

Trzydziestu dziewięciu nauczycieli z płockich szkół otrzymało awans na stopień nauczyciela mianowanego. Tradycyjnie początek roku szkolnego jest czasem honorowania nauczycieli wkraczających na kolejne stopnie awansu zawodowego.
Obecnie w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Płock, w pełnym wymiarze zatrudnionych jest 2515 nauczycieli. Największą grupę stanowią nauczyciele dyplomowani (1605), czyli mający najwyższy stopień awansu zawodowego. W płockich szkołach pracuje 448 nauczycieli mianowanych, 385 kontraktowych i 77 stażystów.
Zgodnie z założeniami Karty Nauczyciela każdy nauczyciel, aby otrzymać awans musi przystąpić do egzaminu, na którym przedstawia swoje sukcesy i osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Uroczystość wręczenia aktów poprzedza ślubowanie, w czasie którego nauczyciele zobowiązują się do „rzetelnego pełnienia powinności nauczyciela i wychowawcy i opiekuna młodzieży. Dążenia do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcenia i wychowywania młodego pokolenia w duchu umiłowania ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania konstytucji RP”.

Reklama

W tym roku do wakacyjnych egzaminów przystąpiło 39 nauczycieli. Komisje egzaminacyjne pracowały przez cały lipiec i sierpień. Wszyscy nauczyciele zostali dopuszczeni do postępowania egzaminacyjnego i pomyślnie zdali egzamin. Jak zaznaczał prezydent Andrzej Nowakowski, osiągnięcie statusu nauczyciela mianowanego jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu zawodowym nauczycieli. Dlatego zawsze wręczenie aktów ma tak bardzo uroczysty charakter. To również ważne wydarzenie w życiu miasta, bo oznacza, że przybywa nauczycieli mających świetne przygotowanie zawodowe i zmierzających do najwyższego stopnia awansu zawodowego jakim jest nauczyciel dyplomowany. – Serdecznie gratuluję państwu pomyślnie zdanego egzaminu i awansu. Cieszę się, że w płockich szkołach z dziećmi i młodzieżą pracują tak dobrze wykształceni pedagodzy – mówił zwracając się do nauczycieli prezydent Nowakowski i gratulował za codzienną pełną pasji pracę.
Spotkanie zakończył występ uczennic z Zespołu Szkół nr 3, którym akompaniował Maciej Bieniek.

rad
fot. UMP

Zobacz kolejny artykuł

W Płocku bez dwóch zmian

W Płocku III Liceum Ogólnokształcące jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o liczbę kandydatów w …