PŁOCK, SZKOŁY WYŻSZE, UCZELNIE, UNIWESYTET, POLITECHNIKA, BUDYNEK

Juniorzy na Politechnice

Po raz kolejny Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku zaprasza uczniów do udziału w wyjątkowych zajęciach. Tym razem w ramach projektu „Juniorzy na Politechnice” w zajęciach udział wezmą uczniowie klas VI, VII i VIII. Przyszli studenci będą mieli okazję dowiedzieć się, dlaczego warto zainteresować się przedmiotami ścisłymi, a w przyszłości rozpocząć naukę na studiach technicznych.
Projekt unijny „Juniorzy na Politechnice” będzie realizowany na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Do udziału w zajęciach promujących i przybliżających przedmioty ścisłe uczelnia zaprasza 180 uczniów. Uczestnicy będą mogli pod okiem wykładowców poszerzać swoją wiedzę w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych, umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia oraz kompetencji ICT (information and communication technologies – technologie informacyjne i komunikacyjne). Zajęcia pozwolą zdobyć im wiedzę w zakresie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.
Zdobyte przez uczestników podczas realizacji projektu umiejętności, to punkt wyjścia do zainteresowania ich studiowaniem na kierunkach technicznych. Uczestnikom w trakcie zajęć będzie przybliżona tematyka realizowana na uczelniach technicznych, co ma za zadanie zainteresowanie młodych ludzi chęcią nauki przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, chemia i fizyka. Podczas zajęć młodzież będzie informowana o konieczności spełniania kryteriów niezbędnych do przyjęcia na studia techniczne. Jak mówi kierownik projektu Paweł Grabowski, w projekcie uczestniczyć będzie także 100 rodziców/opiekunów prawnych. Dla nich przygotowano udział w spotkaniach dotyczących kompetencji wychowawczych i społecznych, co pośrednio wpłynie na świadomość dzieci podczas kształtowania przyszłej ścieżki kariery.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zarejestrować chęć udziału poprzez wypełnienie kwestionariusza w formie elektronicznej umieszczonego na stronie projektu www.umo.pw.plock.pl od 1 do 28 lutego. Następnie z rodzicami zakwalifikowanych uczniów skontaktuje się Kierownik Projektu. Zajęcia odbędą się w dwóch cyklach. Pierwszy cykl zajęć ze 120 uczniami trwał będzie od marca do grudnia. Wszystkie zajęcia dla uczniów odbywały się będą w laboratoriach i salach wykładowych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.
Projekt realizowany jest od 02 stycznia 2019 roku do 23 grudnia 2020 roku.
Kwota dofinansowania wynosi 383 028,75 zł.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …