PŁOCK, SZKOŁY WYŻSZE, UCZELNIE, UNIWESYTET, POLITECHNIKA, BUDYNEK

Juniorzy na Politechnice

Po raz kolejny Filia Politechniki Warszawskiej w Płocku zaprasza uczniów do udziału w wyjątkowych zajęciach. Tym razem w ramach projektu „Juniorzy na Politechnice” w zajęciach udział wezmą uczniowie klas VI, VII i VIII. Przyszli studenci będą mieli okazję dowiedzieć się, dlaczego warto zainteresować się przedmiotami ścisłymi, a w przyszłości rozpocząć naukę na studiach technicznych.
Projekt unijny „Juniorzy na Politechnice” będzie realizowany na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej. Uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”.
Do udziału w zajęciach promujących i przybliżających przedmioty ścisłe uczelnia zaprasza 180 uczniów. Uczestnicy będą mogli pod okiem wykładowców poszerzać swoją wiedzę w zakresie kompetencji matematyczno – przyrodniczych, umiejętności uczenia się, krytycznego myślenia oraz kompetencji ICT (information and communication technologies – technologie informacyjne i komunikacyjne). Zajęcia pozwolą zdobyć im wiedzę w zakresie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.
Zdobyte przez uczestników podczas realizacji projektu umiejętności, to punkt wyjścia do zainteresowania ich studiowaniem na kierunkach technicznych. Uczestnikom w trakcie zajęć będzie przybliżona tematyka realizowana na uczelniach technicznych, co ma za zadanie zainteresowanie młodych ludzi chęcią nauki przedmiotów ścisłych, takich jak matematyka, chemia i fizyka. Podczas zajęć młodzież będzie informowana o konieczności spełniania kryteriów niezbędnych do przyjęcia na studia techniczne. Jak mówi kierownik projektu Paweł Grabowski, w projekcie uczestniczyć będzie także 100 rodziców/opiekunów prawnych. Dla nich przygotowano udział w spotkaniach dotyczących kompetencji wychowawczych i społecznych, co pośrednio wpłynie na świadomość dzieci podczas kształtowania przyszłej ścieżki kariery.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny zarejestrować chęć udziału poprzez wypełnienie kwestionariusza w formie elektronicznej umieszczonego na stronie projektu www.umo.pw.plock.pl od 1 do 28 lutego. Następnie z rodzicami zakwalifikowanych uczniów skontaktuje się Kierownik Projektu. Zajęcia odbędą się w dwóch cyklach. Pierwszy cykl zajęć ze 120 uczniami trwał będzie od marca do grudnia. Wszystkie zajęcia dla uczniów odbywały się będą w laboratoriach i salach wykładowych Politechniki Warszawskiej Filia w Płocku.
Projekt realizowany jest od 02 stycznia 2019 roku do 23 grudnia 2020 roku.
Kwota dofinansowania wynosi 383 028,75 zł.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Płockie szkoły w rankingu Perspektyw

Trzy płockie licea: Małachowianka, III LO, Jagiellonka i jedno płockie technikum Zespołu Szkół Centrum Edukacji …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.