Najnowsze informacje

Jubileusz ekonomistów

Blisko trzy tysiące absolwentów studiów licencjackich i prawie półtora tysiąca absolwentów studiów magisterskich. Tylu ekonomistów w czasie piętnastu lat opuściło mury Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej. W listopadzie jego wykładowcy i obecni studenci świętowali jubileusz piętnastolecia.
Spotkanie, co podkreślali goście i uczestnicy rocznicowej gali, miało niezwykły charakter. Utworzenie w 1995 roku nowego kierunku kształcenia, jakim była właśnie ekonomia, stało się wydarzeniem w skali całej Politechniki Warszawskiej. Jak mówił obecny dyrektor Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych prof. Jacek Kubissa, władze Płockiej Politechniki musiały pokonać wiele przeciwności, od przekonania środowiska akademickiego Politechniki począwszy, a na inwestycjach modernizacyjnych bazy dydaktycznej kończąc. – Ten kierunek studiów zdobył sobie tak dużą popularność, że w szczytowych latach 2000/2001 studiowało na nim ok. 1600 studentów – przytaczał dane podczas jubileuszowego spotkania prof. Jacek Kubissa.
O wadze przedsięwzięcia, jakim było kształcenie na kierunku ekonomia w Politechnice Warszawskiej w Płocku i osiągnięciach jednostki prowadzącej ten kierunek mówili także Prezydent Miasta Płocka Mirosław Milewski, obecny prorektor PW prof. Jacek Kijeński, były prorektor prof. Janusz Zieliński, zasłużony dla Kolegium ks. prof. Wojciech Góralski, dyrektor Delegatury Kuratorium Joanna Banasiak, dziekani wydziałów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika i Politechniki Warszawskiej.
Wiele słów uznania od obecnych władz i gości skierowano na ręce dr Ireny Bieleckiej – organizatorki Kolegium i jego wieloletniego dyrektora. Kierowała i zarządzała Kolegium przez trzynaście lat. To m.in. dzięki jej wytrwałej pracy udało się wykształcić 2865 absolwentów studiów licencjackich oraz 1427 absolwentów studiów magisterskich. Dziś wszyscy znakomicie wypełniają swoją rolę w subregionie płockim, co również podkreślali goście uroczystości. Wśród słów wspomnień i podsumowań nie zabrakło głosu na temat przyszłości Kolegium i perspektyw ewolucji tej jednostki do rangi wydziału Politechniki Warszawskiej.     rad

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …