Najnowsze informacje
fot. PW Filia w Płocku

Jest porozumienie

W miniony czwartek, 15 grudnia w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej w Płocku zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy płocką filią Politechniki Warszawskiej a Zespołem Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Płocku.
Porozumienie ze strony Politechniki Warszawskiej podpisał prorektor ds. filii w Płocku – prof. zw. dr hab. inż. Janusz Zieliński, ze strony Zespołu Szkół Zawodowych – dyrektor Anna Piekarska.
Głównym celem porozumienia jest popularyzowanie atrakcyjności kształcenia na poziomie wyższym i wyzwalanie aktywności uczniów w zdobywaniu wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Politechnika podejmuje się wspierać szkołę w propagowaniu i rozwijaniu wśród uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i technicznymi oraz w nauczaniu przedmiotów ścisłych i zawodowych.
– Współpraca w tym zakresie polegać będzie na przygotowywaniu uczniów do podejmowania studiów na uczelniach technicznych i zachęcania ich do kontynuowania nauki w obranym zawodzie. Natomiast szkoła zapewni Politechnice możliwość prezentowania kierunków kształcenia, form i efektów działalności dydaktyczno-naukowej oraz promocji Uczelni na terenie Szkoły oraz będzie informowała swoich uczniów o ofercie kształcenia i działalności studenckiej Politechniki – informują przedstawiciele Politechniki Warszawskiej. (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …