Jest 25 milionów

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami samorząd województwa mazowieckiego tuż przed końcem roku zdecydował o podwyższeniu o kolejnych 10 milionów dotacji na remont zabytkowej Kolegiaty i Kolegium w płockiej Małachowiance. Łącznie jedna z najbardziej oczekiwanych i pilnych inwestycji otrzyma z budżetu samorządu województwa mazowieckiego dofinansowanie w wysokości 25 mln zł.
Przypomnijmy, że pierwsza informacja o przyznanej dotacji w wysokości 15 mln zł przekazana została władzom Płocka w październiku ub. roku. Już wtedy jednak pojawiły się zapewnienia, że sprawa ponownie trafi pod obrady zarządu i można spodziewać się, że dotacja będzie w kwocie oczekiwanej przez szkołę i samorząd Płocka, czyli 25 mln zł. Starania o podwyższenie kwoty dotacji zapowiadał także prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Po spotkaniu z przedstawicielami samorządu województwa, na którym poinformowano o przyznaniu pierwszej transzy dotacji, Andrzej Nowakowski mówił: – Będziemy czynić starania w tym kierunku, aby udało się pozyskać wyższe dofinansowanie stanowiące 85% całej inwestycji, czyli 25 mln zł. Oczywiście będą kolejne rozmowy i spotkania w tej sprawie, która trafi pod obrady zarządu województwa. W tym momencie wszystko w rękach marszałka.
Grudzień przyniósł oczekiwaną przez Płock decyzję. Przyjęta uchwała zarządu województwa to niezwykle istotna sprawa dla szkoły i miasta. Chodzi tu nie tylko o wysokość środków możliwych do zapewnienia ze strony miasta, ale także możliwość podejmowania i planowania decyzji związanych z jak najszybszym rozpoczęciem remontu szkoły. Zwłaszcza jeśli, jak zamierzano, mają one być rozpoczęte w przyszłym roku.
Grudzień to optymalny termin na przekazanie takiej decyzji. Bo wtedy z pracami udałoby się ruszyć latem tego roku. A przyznana wyższa kwota dofinansowania pozwoli bez uszczerbku dla miejskiego budżetu (miasto musi wygospodarować pozostałych 15% potrzebnych środków) na remont i konserwację zabytkowej część liceum.
Przypomnijmy, że cała wartość projektu wynosi blisko 30 mln zł. W jego ramach planowany jest remont zabytkowej Kolegiaty i Kolegium.     (rad)

Zobacz kolejny artykuł

Certyfikaty dla matematycznych prymusów

Sześćdziesięciu pasjonatów nauk ścisłych ze szkół płockich i powiatu płockiego odebrało certyfikaty ukończenia zajęć warsztatowych …