Ekomonster po raz drugi w Płocku

To już druga edycja konkursu Ekomonster organizowanego przez posła na Sejm Marka Opiołę. Przedsięwzięcie jest adresowane do uczniów szkół podstawowych z Płocka i powiatów: gostynińskiego, mławskiego, płockiego, sierpeckiego i żuromińskiego. Jego celem jest przekazanie dzieciom i młodzieży wiedzy o zagrożeniach dla środowiska. Nagrodami w konkursie są czujniki do wykrywania stężeń pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5 w atmosferze.

Honorowy patronat nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. programu „Czyste Powietrze” oraz Płocki Projekt Onkologiczny – Okręgowa Izba Lekarska w Płocku. Partnerem konkursu jest Państwowy Instytut Badawczy NASK prowadzący projekt Edukacyjnej Sieci Antysmogowej (ESA).
Ideą konkursu jest przekazanie uczniom podstawówek wiedzy o podstawowych zagrożeniach dla środowiska i zdrowia ludzi, wśród których organizator wymienia palenie odpadami w domowych piecach, palenie papierosów, spaliny samochodowe i pyły przemysłowe.

Reklama
Zadaniem uczniów jest zbudowanie „ekopotworów”. W pierwszej edycji nagrodzonych zostało pięć szkół, w tym Szkoła Podstawowa nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku, która zajęła trzecie miejsce. Nagrodami były dyplomy i tytuł „Pozytywnych szkół ekologicznych”. W sumie w ubiegłorocznej edycji konkursu wzięło udział 40 szkół podstawowych z Płocka i okolic – czyli ponad 640 dzieci. Powstało 87 Ekomonsterów. Wystawę prac można było oglądać w Ministerstwie Edukacji, a w Płocku w przychodni przy ulicy Miodowej i delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. – W tym roku będzie trochę inna formuła. W konkursie mogą wziąć udział szkoły nie tylko z Płocka i powiatu płockiego, ale też z powiatów gostynińskiego, mławskiego, sierpeckiego i żuromińskiego. Dzięki naszym partnerom nagrodami są czujniki skonstruowane przez NASK i Alarm Antysmogowy mierzące zanieczyszczenia powietrza. Mamy pięć czujników – mówi poseł Marek Opioła.
Państwowy Instytut Badawczy NASK stworzył program edukacyjny kształtujący postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. – Naszym partnerem jest płocka Okręgowa Izba Lekarska, która poprosiła nas o przeprowadzenie wśród uczniów ankiety, która pozwoli określić, czy myślą oni o dalszej edukacji w kierunku studiów medycznych – dodaje Marek Opioła.
Poseł planuje, że w przyszłości konkurs będzie miał charakter ogólnopolski. Ma pozwolić na rozbudowę sieci czujników Edukacyjnej Sieci Antysmogowej. Dziś jest ich 300 i jest to sieć niezależna od stacji pomiarowych Inspektoratu Ochrony Środowiska.
Konkurs rozpoczął się w ubiegłym tygodniu. Prace można nadsyłać do końca kwietnia na adres płockiego biura posła Opioły (Stary Rynek 2, 09-400 Płock). Ekomonster powinien być instalacją (robotem, maszyną) stworzoną z dowolnych materiałów o maksymalnej podstawie 50×50 cm i maksymalnej wysokości 150 cm. Dobrze, by rzeźba powstała z wykorzystaniem surowców przeznaczonych do recyclingu. Oficjalne ogłoszenie wyników zaplanowano na 3 czerwca – wyniki zostaną podane w serwisie społecznościowym Facebook.

(jac)
fot. archiwum Marka Opioła

Zobacz kolejny artykuł

Strajkują nauczyciele

Wszystkie płockie podstawówki, szkoły ponadpodstawowe, obydwie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, Młodzieżowy Dom Kultury, czyli łącznie 33 placówki …