Najnowsze informacje

Co w Płocku: akademia czy uniwersytet?

Podzielone zdania w tej kwestii zaprezentowali uczestnicy środowej debaty dotyczącej powołania w Płocku uniwersytetu. Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej prof. Jacek Grzywacz twierdził, że trzeba zacząć od powołania akademii. O uniwersytecie można mówić, ale w dość odległej perspektywie. Prorektor płockiej filii Politechniki Warszawskiej w Płocku prof. Janusz Zieliński w swoim wystąpieniu zwracał uwagę na to, że o łączeniu uczelni można myśleć pod warunkiem, że powstanie silny, liczący się ośrodek, a nie rachityczny twór. Do powołania akademii nie był przekonany, ale zapewniał o wsparciu uczelni m.in. w kwestii habilitacji pracowników naukowych. Rektor apelował, aby nie zabrakło wsparcia dla znaczącego dorobku naukowego płockich uczelni, a w podejmowanych staraniach nie psuć tego, co jest dobre.
Do udziału w debacie odbywającej się w Towarzystwie Naukowym Płockim zaprosił przedstawicieli środowisk naukowych i biznesowych prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. Powiedział, że jego marzeniem jest powołanie w Płocku uniwersytetu i chciałby, aby merytoryczna dyskusja nie była tylko okolicznościowym tematem. – Zbyt często o uniwersytecie w Płocku mówi się tylko przy okazji wyborów. A debata powinna trwać, aby wypracować jakieś mające realne uzasadnienie stanowisko w tej sprawie – przekonywał prezydent Nowakowski.
Biorący udział w spotkaniu rektorzy czterech płockich uczelni mieli różne spojrzenie na przedstawioną propozycję. Rektor PWSZ prof. Jacek Grzywacz uważa, że sens ma powołanie w pierwszej kolejności akademii. – Uniwersytet w Płocku – tak, ale jeszcze nie teraz. W Płocku sens ma utworzenie akademii. Jeśli teraz tego nie zrobimy, to za chwilę nas nie będzie. Zaufajcie staremu profesorowi i zróbmy to, co jest możliwe – argumentował rektor Grzywacz. Na potwierdzenie podawał przykłady PWSZ z Suwałk, Siedlec, które wybrały właśnie taką drogę i okazało się, że było to najlepsze z możliwych rozwiązanie dla przyszłości uczelni.
Inne zdanie w tej kwestii zaprezentował rektor Zieliński, odpowiadając zarazem na wątpliwości wskazujące, że największym problemem jest brak odpowiedniej kadry naukowej i uprawnień uczelni do przygotowywania samodzielnych pracowników naukowych (w PW można się doktoryzować w dwóch dyscyplinach). – Spełniamy wszystkie wymagania, by przekształcić się w akademię. Tylko po co? Źle nie edukujemy. Stawiamy na dalszy rozwój, pozyskujemy kolejne granty na pracę badawczą – mówił prof. Zieliński. Dodawał, że mówiąc o przyszłej akademii, należy pamiętać o wymogach rynku pracy, oczekiwaniach pracodawców. – Patrzymy nie tylko na rynek pracy, ale i kandydatów do przyszłej uczelni. Na dzisiejszym seminarium dyplomowym zrobiłem ankietę, kto chciałby uzyskać dyplom Uniwersytetu Mazowieckiego. Na 31 odpowiedzi wszystkie były negatywne – mówił prof. Zieliński. Ale zapewniał, że uczelnia jak najbardziej widzi możliwość współpracy na gruncie międzyuczelnianym. Służy pomocą w przygotowywaniu samodzielnej kadry naukowej.
Wsparcie kadry naukowej zaoferował także rektor Wyższego Seminarium Duchownego ks. dr Marek Jarosz. Uczestnikom debaty proponował, aby pomyśleć o powrocie do współpracy w ramach forum rektorów (takie już funkcjonowało w Płocku przed kilku laty). – Jeśli mamy mówić o uniwersytecie, to nie koncentrujmy się na działalności dydaktycznej. Trzeba mówić o wspólnej działalności badawczej, a ta jest możliwa dzięki budowaniu zespołu, integrowaniu całego środowiska naukowego – przedstawiał swój pogląd w kwestii uniwersytetu ks. rektor Jarosz.
Do integracji i wspólnej pracy środowiska naukowego zachęcał także prof. Andrzej Bukowski, pierwszy samodzielny pracownik naukowy w Płocku, współtwórca płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Podkreślał, że największym problemem jest zbyt mała liczba związanej na stałe z Płockiem kadry naukowej. Wskazywał dwie możliwości rozwiązania problemu: dopingowania do habilitacji obecnych pracowników uczelni albo sprowadzenie do Płocka kadry z innych uczelni. Prof. Bukowski proponował, aby utworzyć dla niej odpowiednie warunki awansowania i wynagradzania jako elementy zachęcające do zawodowego związania się z Płockiem. – Są możliwości i należy je wykorzystać, między innymi szukając wsparcia u sponsorów i radnych miejskich. Istotna jest także dobra współpraca między uczelniami, dobrymi uczelniami – mówił prof. Bukowski.
To zdanie popierał rektor Szkoły Wyższej Pawła Włodkowica w Płocku prof. Zbigniew Kruszewski. Podczas debaty zgadzał się on z tym, że w pierwszej kolejności należy skupić się na niełatwym z pewnością zadaniu: zwiększeniu liczby samodzielnych pracowników naukowych.
Spotkanie było, jak zapewniali uczestnicy, wstępem do dyskusji, która znajdzie tym razem kontynuację. Na razie nie było informacji kiedy i w jakie formule powróci temat powołania w Płocku uniwersytetu.     rad

Zobacz kolejny artykuł

Koniec roku w DELTAKLUBIE

Jak zawsze ciekawie i widowiskowo zakończyli rok szkolny uczestnicy zajęć odbywających się w ramach DELTAKLUBU …

30 lat przedszkola

Jubileusz 30-lecia świętowali nauczyciele i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 37 „Tęcza” w Płocku. Z …