PŁOCK, SZKOŁY WYŻSZE, UCZELNIE, UNIWESYTET, POLITECHNIKA, BUDYNEK

Chcesz zdać maturę z chemii? Poucz się jej na Politechnice

Licealiści, którzy chcą zdawać maturę z chemii, mają okazję przygotować się pod okiem studentów z Płockiego Koła Naukowego Chemików Politechniki Warszawskiej. Wykłady i zajęcia będą prowadzone w ramach kolejnej edycji konkursu „Doświadcz chemii”.
Do konkursu studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików Politechniki Warszawskiej zaprosili licealistów chcących zdawać maturę z tego przedmiotu. Chętni rozwiązywali test kwalifikacyjny. Dwanaście osób z najlepszym wynikiem z testu przyjęto do VI edycji projektu „Doświadcz Chemii”, a pierwsza trójka otrzymała również nagrody w postaci sprzętu elektronicznego. Jak mówią pomysłodawcy konkursu, to spotkania dla tych, którym nie wystarcza teoretyczna wiedza zdobywana w szkole i którzy chcą poszerzyć swoje wiadomości z zakresu chemii oraz zdobyć doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
W ramach projektu zorganizowanych będzie pięć spotkań. Każde składać się będzie z części wykładowej (zagadnienia maturalne z poszerzeniem treści) i części laboratoryjnej (pokazy oraz doświadczenia wykonywane samodzielnie przez uczestników w laboratoriach Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej). Celem programu jest bowiem lepsze przygotowanie uczniów ostatnich klas szkół średnich do zdania egzaminu maturalnego z chemii.
Zajęcia poprowadzą studenci z Płockiego Naukowego Koła Chemików pod okiem pracowników Instytutu Chemii PW. Spotkania będą się odbywały w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku przy ul. Łukasiewicza 17. Każde z zajęć trwać będzie około 2 godzin (30 minut wykładu i 1,5 godz. pracy w laboratorium).

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Książkowy maraton w Bibliotece Pedagogicznej

Uwielbiają czytać, książki obowiązkowo zabierają ze sobą w podróże. Jak sami mówią, są stworzeni do …