Brakuje fachowców – ORLEN chce ich szkolić

O potrzebie szkolenia fachowców i przygotowywania zaplecza kadrowego dla płockich firm w tym przede wszystkim dla PKN ORLEN mówiono podczas czwartkowej konferencji odbywającej się w Zespole Szkół Centrum Edukacji. Koncern przedstawił propozycję i potrzebę wsparcia dla szkolnictwa zawodowego w Płocku. Będzie ona realizowana w ramach Deklaracji Współpracy podpisanej z Mazowieckim Kuratorium Oświaty.
Jak podkreślano na konferencji połączonej z dyskusją z udziałem przedstawicieli płockich uczelni i szkół zawodowych oraz pracodawców, PKN ORLEN widzi potrzebę zbudowania zaplecza kadrowego w profesjach istotnych dla potrzeb branży, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki spółek z Grupy ORLEN. W tym celu podpisana została Deklaracja Współpracy z Mazowieckim Kuratorium Oświaty. Podpisana Deklaracja Współpracy przewiduje wspieranie rozwoju szkolnictwa zawodowego w celu poprawy efektywności nauczania przyszłych pracowników Spółek Grupy ORLEN na etapie kształcenia zawodowego w szkole poprzez podejmowanie wspólnych działań na rzecz rozwoju nauki i przedsiębiorczości. Kooperacja zakłada zaangażowanie spółek Grupy ORLEN w nawiązywanie partnerstwa z dyrektorami szkół branżowych w zakresie budowania dedykowanych klas, ukierunkowanych na potrzeby biznesu i rynku pracy. – Od wielu lat pracodawcy, w tym również pracodawcy
spółek Grupy ORLEN, dostrzegają konieczność synergii biznesu ze środowiskiem akademickim, ze szkołami branżowymi, zawodowymi. Polityka kadrowa, którą od wielu lat kreujemy, kładzie duży nacisk na rozwój i współpracę z technikami, szkołami zawodowymi. Dostrzegając potrzebę wzmocnienia współpracy pomiędzy pracodawcami i środowiskiem edukacyjnym podejmujemy szereg działań w tym zakresie. Jednym z nich są prowadzone klasy patronackie. Kolejnym jest dzisiejsza Deklaracja Współpracy podpisana z Mazowieckim Kuratorium Oświaty, bowiem widzimy olbrzymią konieczność inwestowania w tego typu inicjatywy oraz świadomego kształcenia naszej przyszłej kadry zawodowej. Realizujemy ważne inwestycje rozwojowe, na przykład Program Rozwoju Petrochemii i na pewno będziemy potrzebować wsparcia kadrowego ze strony rynku. Chcielibyśmy żeby w ORLENIE pracowali najlepsi specjaliści i żeby nie było problemów z ich pozyskiwaniem – powiedziała Wioletta Kandziak, Dyrektor Wykonawczy ds. Kadr w PKN ORLEN.
Spółki GK ORLEN mogą obejmować patronatem klasy o profilu zgodnym z charakterem ich działalności. Uczniom udzielone zostanie m.in. wsparcie merytoryczne podczas zajęć praktycznych. Ponadto będą mogli uczestniczyć w wizytach studyjnych i praktykach zawodowych na terenie Zakładu Produkcyjnego.

Reklama

Młodzi ludzie uciekają z Płocka
Mówiąc o potrzebie odbudowania bazy fachowców Wioletta Kulpa, kierownik działu sponsoringu społecznego i CSR w PKN ORLEN podkreślała, że jest to istotne z tego powodu, że Płock boryka się z ogromnym problemem. – Młodzi ludzie wyjeżdżają z Płocka do innych dużych miast. Są perspektywy, które przedstawia profesor Ślęzak z PAN, że do 2050 Płock będzie liczył 86 tys. mieszkańców. Dlatego rozwój miasta jest tak ważny. To dlatego PKN ORLEN zaproponował, aby dyskutować i realizować wspólnie te programy, które pomogą wypełniać podpisaną dziś Deklarację. Żeby szkoły miały ciekawą ofertę. Bo potrzebni są fachowcy. Dlatego tak ważna jest współpraca pomiędzy Kuratorium, pracodawcą, szkołami, uczelniami. Jako PKN ORLEN mamy możliwość przedstawienia ciekawej oferty, bo poszukujemy fachowców. Dzisiejsza debata jest początkiem działań pokazujących, że dla młodych ludzi w tym mieście jest szansa rozwoju – mówiła Wioletta Kulpa przedstawiając korzyści płynące z realizacji założeń deklaracji Współpracy.
Jak mówiła Magdalena Cichostępska, dyrektor wydziału kształcenia ponadpodstawowego i zawodowego Kuratorium Oświaty w Warszawie szkoła musi być dobra i dopasowana do marzeń, oczekiwań, możliwości. – To szkoła, która młodemu człowiekowi da możliwość startu, podjęcia wymarzonej pracy. A żeby to się stało, szkoła musi wypracować bardzo dużo elementów, które będą wpływały na jakość kształcenia i przygotowanie młodego człowieka w odpowiednią wiedzę i kwalifikacje. Pierwsza rzecz to podstawa programowa do kształcenia w zawodzie, czyli umiejętności, które odpowiadają rzeczywistości, zagadnieniom praktycznym, z którymi młody człowiek zderzy się w środowisku pracy. Kolejna rzecz to program, który nauczy, w jaki sposób te umiejętności kształtować. I nauczyciel, który musi ciągle doskonalić swoje umiejętności. W każdym z tych elementów szkołę powinien wspierać pracodawca, aby mieć dobrze przygotowanego pracownika – mówiła dyrektor Cichostępska.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Książkowy maraton w Bibliotece Pedagogicznej

Uwielbiają czytać, książki obowiązkowo zabierają ze sobą w podróże. Jak sami mówią, są stworzeni do …