52 inauguracja PW Filii Płock

Absolwenci Politechniki Warszawskiej to doskonale przygotowani fachowcy, a sama uczelnia zajmuje najwyższe miejsca w rankingach i oceny w akredytacjach. Jak pokazują dane dotyczące losów absolwentów, osoby z dyplomem tej uczelni w ciągu miesiąca lub dwóch od chwili ukończenia nauki zdobywają pracę. W tym roku w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku już po raz 52 odbywała się uroczysta inauguracja roku akademickiego.
Podczas tegorocznej inauguracji prorektor do spraw Filii w Płocku prof. Janusz Zieliński podkreślał, że jest to szczególna inauguracja, bowiem wprowadza uczelnię w nowy wymiar formalno-prawny. Od 1 października obowiązuje nowa ustawa prawo o szkolnictwie wyższym. Miniony rok w życiu uczelni był czasem przygotowania do wdrożenia nowych rozwiązań. – Uczestniczymy w zespołach zadaniowych na uczelni, analizujemy nasze możliwości i ograniczenia w nowym systemie funkcjonowania szkolnictwa wyższego. Podstawowym zadaniem jest rozwój naukowy własnej kadry. W minionym półroczu trzech pracowników Filii uzyskało stopień naukowy dr hab., kolejne cztery przewody są w trakcie końcowej realizacji – mówił prof. Zieliński, podkreślając, że dla potrzeb rozwoju własnej kadry i rozszerzenia obszarów badawczych w miarę możliwości modernizowana i rozbudowywana jest baza naukowo – badawcza, z której także korzystają studenci doktoranci. Tu przykładem jest rozbudowa i modernizacja centralnego laboratorium mechaniki budownictwa.

Reklama
Profesor Zieliński przypominał, że Filia PW jest mocno związana z potrzebami regionu płockiego. Dlatego tak ważne są porozumienia i współpraca z przedsiębiorstwami, samorządami. A formuła kształcenia studentów jest ściśle powiązana z oczekiwaniami lokalnego i regionalnego otoczenia. W promowanie tych kierunków kształcenia i nauk ścisłych wpisana jest także współpraca ze szkołami średnimi i organizowane dla uczniów ogólnopolskie konkursy matematyczne, chemiczne, mechaniczne, informatyczne. – Uczelnia techniczna, aby liczyć się na rynku edukacyjno-badawczym, musi być nowoczesna i innowacyjna we wszystkich aspektach. Musi być skierowana ku młodym ludziom nastawionym na sukces i potrzebę poznawania – mówił prof. Zieliński.
Wyzwaniem na nowy rok akademicki jest wpisanie się uczelni w nowy ustrój, dokonanie zmian w strukturze zatrudnienia kadry, by wspierać uczelnię w pozyskiwaniu wysokich ocen poziomu naukowego i realizować proces dydaktyczny na najwyższym poziomie.
O nowym roku i czekającej uczelnię pracy rektor Politechniki Warszawskiej prof. Jan Schmidt mówił, że to będzie rewolucja, ale rozłożona w czasie. – Szkolnictwo wyższe nie nadaje się do żadnych rewolucyjnych zmian. Naszą misją i odpowiedzialnością jest kształcenie. I wszystko co robimy, musi być podporządkowane temu celowi – jak najwyższej jakości kształcenia młodych ludzi, którzy uwierzyli i nie wyjechali na zagraniczne uczelnie. Tu na Politechnice otrzymują paszporty zwane dyplomami, które jeśli pokażą na świecie, to pracodawcy mówią: tak, pan czy pani z Politechniki Warszawskiej chce u nas pracować – zapraszamy. I to jest naszym celem, aby za kilkanaście lat nasi absolwenci, którzy dojdą do rozkwitu swoich umiejętności zawodowych mogli powiedzieć po zastanowieniu, że zostali przez swoich profesorów super wykształceni – mówił prof. Schmidt.
Wykład inauguracyjny wpisujący się w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości „Politechnika Warszawska w służbie niepodległej Rzeczpospolitej” wygłosił prof. Andrzej Jakubiak.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Maszewo Duże. Taka będzie szkoła przyszłości?

W poniedziałek uczniowie najczęściej wybierają zadania artystyczne, żeby wdrożyć sie po weekendzie w szkolny rytm. …