40 lat III Liceum Ogólnokształcącego

Nauczyciele, uczniowie i absolwenci III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku mogą już odliczać dni dzielące ich od wielkiego jubileuszu szkoły – czterdziestolecia jej istnienia. Trzydniowe obchody będą czasem spotkań, wspomnień o początkach szkoły, jej pierwszych dyrektorach, nauczycielach, uczniach. W szczególny sposób zostanie uhonorowana patronka szkoły. Do jej postaci nawiązywać będą okolicznościowe wystawy, sympozjum i jubileuszowy koncert zatytułowany „Noce i dnie”. W szkolnym holu pojawi się nowy portret pisarki – młodej Marysi Dąbrowskiej. A najbardziej zasłużeni absolwenci otrzymają „Paszporty Trzeciego”, będące wyrazem uznania za szlachetną i twórczą postawę.
Rocznicowe obchody to połączenie historii i teraźniejszości szkoły. – Chcemy jak najpiękniej uczcić jubileusz, pokazać patronkę, dorobek szkoły, jej twórców i czterdziestoletnią historię. O tym będą traktowały okolicznościowe publikacje: monografia szkoły i wspomnienia poprzednich dyrektorów. Ale również będziemy prezentować wszystkie efekty działań, którymi szkoła i nasi nauczyciele zajmują się dodatkowo: sportowych, artystycznych, edukacyjnych. Powiemy o sukcesach uczniów, naszych znanych absolwentach. Jednym słowem, pokażemy to, z czego szkoła słynie w mieście – mówi o jubileuszowych przygotowaniach wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego, będąca zarazem w składzie komitetu organizacyjnego, Dorota Cywińska.
A jak powstawało „Trzecie”? O tym najlepiej wie pierwszy dyrektor szkoły Stanisław Sikora, który w swoim wspomnieniu pisze: „[…] Dwa istniejące licea ogólnokształcące – popularna „Małachowianka” i „Jagiellonka” przestały wystarczać, toteż w r. 1970 Kuratorium Oświaty i Wychowania w Warszawie powołało do życia III Liceum Ogólnokształcące, którego kierownictwo oddało w moje ręce. Przyjmując tę nominację miałem świadomość, że praca będzie trudna i będzie trzeba pokonać wiele przeszkód organizacyjnych związanych z brakiem własnego budynku, kadry nauczycielskiej oraz rekrutacji uczniów. Istniejący obecnie budynek szkoły przy zbiegu ulic Łukasiewicza i Gałczyńskiego (najstarsza jego część) zaczęto budować w roku 1970, by go zakończyć w 1974 r. A więc przez 4 lata szkoła przenosiła się z miejsca na miejsce, aby w końcu 15.VIII.1974 r. wprowadzić się do własnego wybudowanego przy ul. Łukasiewicza 11. Był to budynek II-piętrowy o 16 klasach, z salą gimnastyczną, stołówką i biblioteką. Znalazło w nim pomieszczenie 19 oddziałów kształcących uczniów w klasach ogólnych i sprofilowanych […]”.
W swoim wspomnieniu przytacza jeden bardzo ważny wpis zamieszczony w księdze pamiątkowej szkoły w 1975 roku, przy okazji odsłonięcia tablicy upamiętniającej dziesiątą rocznicę śmierci Marii Dąbrowskiej, mówiący, że: „[…] III LO w niedalekiej przyszłości będzie pierwszym…[…]”. To życzenie, jak pisze dalej dyrektor Sikora miało mocne podstawy, bowiem: „[…] wynikało z bogatej prezentacji dorobku dydaktycznego i wychowawczego szkoły stawiającej ją w czołówce placówek oświatowych w ówczesnym województwie warszawskim […]”.
Tę dobrą tradycję szkoła z powodzeniem kontynuuje do dziś, będąc w czołówce płockich szkół. Jej uczniowie obecni są w gronie laureatów i finalistów olimpiad, ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów przedmiotowych. Potwierdzeniem sukcesów jest to, że oferta edukacyjna liceum wśród młodzieży szkół ponadgimnazjalnych cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dziś szkoła może pochwalić się grupą kilkunastu tysięcy absolwentów. – Jubileusz będzie okazją do uhonorowania uczniów, którzy opuścili mury naszej szkoły. Tym, którzy godnie reprezentują szkołę, pamiętają o wartościach tu zaszczepionych, chcemy wręczyć „Paszporty Trzeciego”. Jak to przy jubileuszach bywa, będziemy chcieli powiedzieć o sukcesach naszych absolwentów, przypomnieć nazwiska dziś znanych płocczan, którzy tu w „Trzecim” byli. W gronie tym są: Jarosław Wanecki (prezes Okręgowej Izby Lekarskiej), Jarosław Zaroń (dyrektor mazowieckiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Joanna Banasiak (dyrektor płockiej delegatury Kuratorium Oświaty), Katarzyna Góralska (wieloletnia dyrektor III LO, dziś mazowiecki wicekurator oświaty), Radosław Brzózka (dziennikarz) – mówi Katarzyna Kozłowska, nauczyciel języka polskiego i zarazem jedna z koordynatorek jubileuszowych przygotowań w szkole. Obecnie w liceum ogólnokształcącym uczy się 619 uczniów i 132 w gimnazjum.
Trzydniowe obchody rozpocznie 21 października, o godzinie 10.30, sympozjum „Maria Dąbrowska na nowo odczytana”, towarzyszyć mu będzie wystawa (Książnica Płocka) poświęcona pisarce i historii III Liceum Ogólnokształcącego. Główne uroczystości zaplanowano na piątek, 22 października. Otworzy je, o godzinie 10.00, uroczysta msza święta w kościele parafialnym św. Jadwigi. Na 11.30 zaplanowano otwarcie nowego skrzydła szkoły, od 13.00 do 16.00 – dzień otwarty w liceum, o godzinie 16.00 – próbę generalną koncertu „Noce i dnie”. Obchody zakończą w sobotę, 23 października, spotkania absolwentów w klasach (10.00 – 16.00), uroczysty koncert z okazji 40-lecia w auli szkoły (godzina 16.00) i bal jubileuszowy (godzina 20.00).
Absolwenci, którzy chcą uczestniczyć w zjeździe i balu jubileuszowym, mogą jeszcze zgłaszać się do organizatorów. Koszt pakietu zjazdowego wynosi 50 zł. W jego ramach uczestnicy otrzymają monografię szkoły oraz okolicznościowe gadżety. Wpłaty należy dokonywać na konto: Rada Rodziców Zespół Szkół nr 3 w Płocku, 09-400 Płock, ul. Łukasiewicza: 1138 1060 0076 0000 3200 0024 9893 (BPH o/Płock) z dopiskiem: „opłata zjazdowa”, do 15 października.
Teresa Radwańska-Justyńska

Zobacz kolejny artykuł

O tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni

Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych rywalizowali w konkursie o tytuł Masterchefa Literackiej Kuchni. Zwycięzcą IV …

I cóż to za dziewczyna…?

187 prac dzieci i młodzieży w wieku 8-16 lat oceniło jury XXVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu …