Wojewoda zmienił nazwy ulic

Dwie kolejne płockie ulice mają zmienione nazwy. Chodzi o Dobrowolskiego na Międzytorzu – teraz nosi nazwę Braci Jeziorowskich oraz 21 Stycznia na osiedlu Kochanowskiego – teraz nosi imię Tadeusza Gajcego.
Według ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomników samorządy miały obowiązek dokonać zmiany nazw ulic i obiektów użyteczności publicznej do 2 września 2017 roku. W przypadku niedopełnienia tej powinności wojewoda na mocy ustawy, po uzyskaniu opinii z IPN, wydał zarządzenie zastępcze nadające nazwę zgodną z prawem.
W kwietniu 2016 roku przyjęto ustawę określającą niezbędne procedury oraz narzędzia do przeprowadzenia dekomunizacji. Choć większość samorządów wprowadziła zmiany, to jednak nie wszystkie gminy na Mazowszu wywiązały się w terminie z ustawowego obowiązku. W związku z tym, na mocy obowiązującego prawa, wojewoda mazowiecki był zobligowany do przeprowadzenia tego procesu i wydania zarządzeń zastępczych. Taka sytuacja miała wcześniej miejsce w Warszawie, gdzie już 10 listopada ubiegłego roku wojewoda wydał 47 zarządzeń zmieniających nazwy ulic.
13 grudnia 2017 roku wojewoda mazowiecki, realizując swój ustawowy obowiązek, wydał kolejnych 56 zarządzeń zastępczych zmieniających niezgodne z ustawą, a nadal funkcjonujące na terenie województwa nazwy ulic. Zarządzenia weszły w życie z dniem opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. – Te zarządzenia zastępcze są ostatnim, dopełniającym etapem dekomunizacji ulic na terenie województwa mazowieckiego. Dobieraliśmy nazwy ulic nawiązujące do pozytywnych bohaterów w historii Polski – mówi wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera.
Nazwy ulic zostały zmienione nie tylko w Płocku.

Zobacz kolejny artykuł

Wiec PSL w Rębowie

Początek kampanii wyborczej Wiecem na placu przed remizą OSP w Rębowie (gm. Wyszogród) Polskie Stronnictwo …

Sterty urzędowych papierów w Miałkówku

Każdy z nas ma w domowych archiwach sporo rachunków, umów, oświadczeń, które na wszelki wypadek …