System roweru miejskiego coraz bliżej

Miejski Zarząd Dróg ogłosił przetarg na przygotowanie i obsługę systemu roweru miejskiego w Płocku. Umowa ma zostać podpisana na trzy sezony do 2020 roku.
Zanim jednak MZD ogłosił przetarg, zostały przeprowadzone konsultacje trwające od końca października do końca listopada ubiegłego roku. Do Urzędu Miasta wpłynęło 612 ankiet, z czego zdecydowana większość w formie elektronicznej. Najwięcej nadesłały osoby w wieku od 19 do 29 lat i od 30 do 49 lat. Większość osób korzysta z roweru przynajmniej raz w tygodniu lub częściej.
Propozycje rozmieszczenia stacji miały uwzględniać poniższe zasady: stacje wyznaczamy wyłącznie na terenach miejskich; stacje muszą być wyznaczone w miejscach dobrze dostępnych dla ruchu rowerowego, z możliwością zjazdu na drogę lub ścieżkę rowerową i niestojących w kolizji z ruchem pieszych; miejsce lokalizacji stacji powinno zapewniać łatwość i wygodę pobrania oraz zwrotu roweru; uzasadnienie celowości ustawienia stacji we wskazanym miejscu. Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców Płocka na temat lokalizacji stacji roweru publicznego umożliwiających pobranie i zwrot roweru. W pierwszej kolejności zaplanowano uruchomienie 25 stacji. Lokalizację 5 z nich pozostawiono decyzji płocczan. Konsultacje miały charakter ogólnomiejski, a uczestniczyć w nich mogli wszyscy mieszkańcy Płocka. Każdy mógł wskazać maksymalnie 5 lokalizacji stacji roweru publicznego (w tym jedną propozycję własną) spośród 11 wyszczególnionych pozycji.
Oto pięć lokalizacji stacji roweru miejskiego z największą liczbą głosów, które wskazali uczestnicy konsultacji: Tumska-Sienkiewicza, Tysiąclecia-Łukasiewicza-Miodowa, Medyczna-szpital, Rybaki-Mostowa, Południowa-Wyszogrodzka.

Zobacz kolejny artykuł

Miejskie rowery wróciły na ulice Płocka

Od poniedziałku, 1 kwietnia rozpoczął się drugi sezon Płockiego Roweru Miejskiego. System został rozbudowany – …