Składajmy na wnioski

Sierpień to najlepszy miesiąc, aby złożyć wniosek na nowy okres wypłacania świadczenia z programu „Rodzina 500+”. Na Mazowszu Płockim każdego dnia sierpnia spływają nowe wnioski.
Wnioski można składać od początku sierpnia. W województwie mazowieckim w pierwszym tygodniu złożono 66,7 tys. wniosków. Najwięcej w Warszawie – blisko 25 tys. Wnioski systematycznie też spływają do gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej na Mazowszu Płockim.
Do płockiego MOPS-u wpłynęło już ponad tysiąc wniosków. W Sierpcu jest ich blisko 400, a w Gostyninie prawie 300. W województwie mazowieckim od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do 390 tys. mazowieckich rodzin trafiło 4,46 mld zł.
W Płocku programem „Rodzina 500+” objętych jest ponad 10 tys. dzieci. Od kwietnia 2016 r. do lipca tego roku płocki MOPS w ramach programu wypłacił blisko 82 mln zł. W Sierpcu świadczenie otrzymuje blisko 1,9 tys. dzieci, a w Gostyninie ok. 1650. W Sierpcu wypłacono w sumie ponad 15 mln zł, a w Gostyninie ok. 13,2 mln zł.
Nowy okres wypłacania świadczenia rozpoczyna się 1 października i potrwa do 30 września 2018 r. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia oraz wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Trzeba pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka. Nie zmienia się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Ale są pewne nowe zasady dotyczące przede wszystkim osób samotnie wychowujących dziecko oraz ustalania dochodu. O tych nowościach można się dowiedzieć korzystając z infolinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00. Pod numerem telefonu 22 695 71 22 pracownicy Wydziału Polityki Społecznej urzędu udzielają wszystkich informacji dotyczących programu.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

800 m kw. w ogniu

Tuż przed świętami wielkanocnymi Płockiem i okolicami wstrząsnęła informacja o ogromnym pożarze, który miał miejsce …