Składajmy na wnioski

Sierpień to najlepszy miesiąc, aby złożyć wniosek na nowy okres wypłacania świadczenia z programu „Rodzina 500+”. Na Mazowszu Płockim każdego dnia sierpnia spływają nowe wnioski.
Wnioski można składać od początku sierpnia. W województwie mazowieckim w pierwszym tygodniu złożono 66,7 tys. wniosków. Najwięcej w Warszawie – blisko 25 tys. Wnioski systematycznie też spływają do gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej na Mazowszu Płockim.
Do płockiego MOPS-u wpłynęło już ponad tysiąc wniosków. W Sierpcu jest ich blisko 400, a w Gostyninie prawie 300. W województwie mazowieckim od początku trwania programu, czyli od kwietnia 2016 r., do 390 tys. mazowieckich rodzin trafiło 4,46 mld zł.
W Płocku programem „Rodzina 500+” objętych jest ponad 10 tys. dzieci. Od kwietnia 2016 r. do lipca tego roku płocki MOPS w ramach programu wypłacił blisko 82 mln zł. W Sierpcu świadczenie otrzymuje blisko 1,9 tys. dzieci, a w Gostyninie ok. 1650. W Sierpcu wypłacono w sumie ponad 15 mln zł, a w Gostyninie ok. 13,2 mln zł.
Nowy okres wypłacania świadczenia rozpoczyna się 1 października i potrwa do 30 września 2018 r. Złożenie kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku w sierpniu daje gwarancję ciągłości otrzymywania świadczenia. Przyznanie świadczenia oraz wypłata za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku. Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia.
Trzeba pamiętać, że wskutek złożenia wniosku później niż w październiku, prawo do świadczenia zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez wyrównania za wcześniejsze miesiące.
Główne zasady programu „Rodzina 500+” pozostają bez zmian. W dalszym ciągu jest to nieopodatkowane świadczenie w wysokości 500 zł, wypłacane do 18 roku życia dziecka. Nie zmienia się również kryterium dochodowe obowiązujące jedynie na pierwsze dziecko (800 lub 1 200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego).
Ale są pewne nowe zasady dotyczące przede wszystkim osób samotnie wychowujących dziecko oraz ustalania dochodu. O tych nowościach można się dowiedzieć korzystając z infolinii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, działającej od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00–14.00. Pod numerem telefonu 22 695 71 22 pracownicy Wydziału Polityki Społecznej urzędu udzielają wszystkich informacji dotyczących programu.

(gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Płockie nabrzeże tylko częściowo dostępne

Na płockim nabrzeżu trwają wciąż odbiory techniczne, ale inwestycja została nominowana w konkursie Top Inwestycje …