Jesienią i zimą restauratorzy zapłacą mniej za ogródki?

Pomysł zmniejszenia opłat za wynajęcie gruntów pod ogródki przy lokalach gastronomicznych popierają działacze płockiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Niższe opłaty miałyby obowiązywać na Starym Mieście jesienią, zimą i wczesną wiosną. Dzięki temu ogródki – po odpowiednim przygotowaniu – mogłyby być otwarte nie tylko latem, kiedy ruch na Starówce jest największy.
O pomyśle informowaliśmy czytelników Tygodnika Płockiego już kilka tygodni temu. Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Hetkowski przygotował w tej sprawie interpelację: – W tzw. „sezonie” lokale oraz funkcjonujące przy nich ogródki przyciągają mnóstwo ludzi ożywiających Starówkę. W wielu miastach w Polsce i na całym świecie ogródki stanowiące pewną atrakcję, także poza sezonem, funkcjonują przez cały rok. Niestety płoccy restauratorzy skarżą się na wysokie koszty funkcjonowania takich obiektów związane np. z opłatami za użytkowanie powierzchni oraz dużymi kosztami montażu i demontażu obiektów ze względu na ich sezonowy charakter – pisze między innymi i dodaje: – Postulujący wnoszą, aby Urząd Miasta Płocka po konsultacjach z zainteresowanymi wydał zgodę wzorem innych miast na zagospodarowanie tych miejsc poprzez usytuowanie tam całorocznych ogródków gastronomicznych z pewnością przyczyniających się do ożywienia Starówki, także poza tzw. „sezonem”. Sugerują także, ze względu na mniejsze obroty i konieczność poniesienia znacznie większych niż przy ogródkach sezonowych kosztów, zwolnienie po sezonie ze wszystkich opłat ponoszonych na rzecz miasta i jego instytucji lub ograniczenie ich do niezbędnego, ekonomicznie uzasadnionego minimum.
Jest odpowiedź Urzędu Miasta. Według Biura Zarządzania Nieruchomościami Gminy opłaty za grunt pod obiekty restauracyjne i kawiarniane są pobierane na podstawie zarządzenia prezydenta w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o rozdysponowanie nieruchomości gminnych oraz ustalenia czynszu i opłat za ich udostępnienie. Właśnie trwają prace nad zmianą tego zarządzenia. Zmiana ma wyjść naprzeciw oczekiwaniom restauratorów. Od 1 października do 30 kwietnia stawka za dzierżawę gruntów ma być niższa. Urzędnicy mają nadzieję, że taka decyzja pozwoli restauratorom na zawieranie umów długoterminowych, a dzięki temu nie będzie potrzeby demontowania ogródków.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

800 m kw. w ogniu

Tuż przed świętami wielkanocnymi Płockiem i okolicami wstrząsnęła informacja o ogromnym pożarze, który miał miejsce …