I sesja Rady Powiatu w Płocku.

Lech Dąbrowski ponownie został wybrany przewodniczącym Rady Powiatu w Płocku, a Mariusz Bieniek – starostą płockim. To najważniejsze decyzje, które zapadły podczas sesji Rady Powiatu w Płocku otwierającej kadencję 2018–2023. Zmiany zaszły za to w składzie zarządu powiatu.
Na inauguracyjnej sesji Rady Powiatu w Płocku w nowej kadencji pojawiło się wszystkich 23 radnych. To nic dziwnego, bo właśnie podczas tych obrad odebrali zaświadczenia o wyborze na radnego i złożyli ślubowanie, które jest niezbędne do objęcia mandatu. Ale wysoka frekwencja była też trochę pokłosiem wyników wyborów. Te wygrał PSL i nadal ma w Radzie Powiatu bezwzględną większość, ale tylko o jeden głos (12 radnych). Była ona potrzebna podczas pierwszej sesji, aby wybrać przewodniczącego i starostę oraz zarząd powiatu z obozu ludowców. Ewentualna absencja któregoś z radnych mogłaby skomplikować sytuację.
W Radzie Powiatu w Płocku w szóstej kadencji powiatowego samorządu oprócz radnych PSL mandaty zdobyło także trzech radnych z komitetu „Nasza gmina, nasz powiat” oraz ośmiu z PiS. To nowe twarze w radzie, a są nimi: Magdalena Kołodziejska, Anna Dębska, Marlena Mazurska, Małgorzata Purcelewska, Piotr Skorupski, Krzysztof Szumski, Maciej Jabłoński, Piotr Kostrzewa.
Teoretycznie nowym radnym jest również Mariusz Bieniek.

(gsz)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

800 m kw. w ogniu

Tuż przed świętami wielkanocnymi Płockiem i okolicami wstrząsnęła informacja o ogromnym pożarze, który miał miejsce …