Czy Dworcowa jest najbardziej zaniedbanym osiedlem?

Z daleka od miasta
Zdaniem mieszkańców, Dworcowa jest najbardziej zaniedbanym osiedlem w Płocku. Listę zaniedbań mieszkańcy przedstawili prezydentowi Płocka Andrzejowi Nowakowskiemu, by ten udowodnił, zbijając ich argumenty, że tak nie jest. Spotkanie, podczas którego omawiano wady i zalety tej części miasta, zorganizowała rada mieszkańców osiedla.
Lista zaniedbań przekazanych prezydentowi przed spotkaniem była bardzo długa.

Zobacz kolejny artykuł

Płockie nabrzeże tylko częściowo dostępne

Na płockim nabrzeżu trwają wciąż odbiory techniczne, ale inwestycja została nominowana w konkursie Top Inwestycje …