Z szampanem w USC

Po przeżyciu wspólnie pięćdziesięciu lat państwo Janina i Tadeusz Filipiakowie z Kutna przybyli powtórnie do miejscowego Urzędu Stanu Cywilnego. Tym razem zostali wyróżnieni „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie”, przyznanymi im przez prezydenta RP.
W jego imieniu dekoracji Jubilatów dokonał Zbigniew Burzyński, prezydent miasta Kutna, przekazując jednocześnie okolicznościowy dyplom. – Życzę wam, abyście mogli dzielić się swoim doświadczeniem i mądrością życiową z waszymi najbliższymi członkami rodziny. Życzę wielu jeszcze wspólnie przeżytych w miłości i zdrowiu lat – powiedział. Były kwiaty, lampka szampana i głośno zaśpiewane „Sto lat” przez obecnych na spotkaniu członków rodziny.
Jubilaci chętnie wspominali o swoich młodych latach, o chwilach zauroczenia, o ślubie w Oporowie, kiedy to w dniu pełnym słońca powiedzieli sobie „tak”. Państwo Filipiakowie dochowali się dwójki dzieci: Elżbiety i Romana. Mają trójkę wnucząt: Michała, Edytę i Nikolę. Dziś są emerytami – pani Janina pracowała w Mifleksie, natomiast pan Tadeusz w kutnowskim MPGK-u. Uśmiechają się już do wiosny, bo tęsknią za pracą w przydomowym ogródku.    (zw)
fot. zw

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …