W parku będą zmiany

Park im. Wiosny Ludów doczekał się rewitalizacji. Rozstrzygnięte w drugiej połowie września postępowanie przetargowe dało początek pracom związanym z rewitalizacją starego, kutnowskiego parku. Spośród pięciu ofert wyłoniony został wykonawca – konsorcjum firm: Tracz Centrum Ogrodnicze, Andrzej Tracz z Łodzi i Budownictwo Drogowe Krug Sp. z o.o., Spółka Komandytowa z Rabowic. Roboty ziemne zaczęto na początku listopada, natomiast finał całości inwestycji przewidziano na koniec trzeciego kwartału roku przyszłego.
W projekcie zieleni pod względem kompozycji i wyposażenia istnieje wyraźny podział na część XVIII-wieczną – barokową i część XIX-wieczną – krajobrazową. Część barokowa obejmuje teren za budynkiem szkoły muzycznej, na którym obecnie znajduje się tzw. mały plac zabaw. W części barokowej wykonane zostaną m.in. nowe szpalery drzew, żywopłoty z grabu i bukszpanu, kwietniki różane, powierzchnie trawiaste. Rosnące wzdłuż Alei Mniewskich tuje już usunięto w celu odsłonięcia północnej części parku, tzw. alei zakochanych.
W części XIX-wiecznej – krajobrazowej przewidziano wykonanie nowych nasadzeń drzew, uzupełnienie żywopłotów, klombów niskich i powierzchni trawiastych o charakterze rekreacyjnym. W projekcie zieleni parku znajdzie się 68 typów roślin. Najwięcej będzie bukszpanów (5000) i róż (1770). Zostaną posadzone 1083 nowe drzewa i 3500 krzewów, wykonanych zostanie 2,6 ha nowych trawników, będą nowe ławki i alejki, oświetlenie, monitoring i toaleta. Miasto pozyskało 3,5 miliona złotych bezzwrotnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na wykonanie prac rewaloryzacyjnych parku. Koszt całości tej inwestycji to około 4 789 000 złotych.
W celu uporządkowania komunikacji w obszarze parku, dostosowania do wymogów konserwatorskich przewidziano rozebranie wszystkich elementów betonowych i bitumicznych. Alejki parkowe wykonane zostaną z nawierzchni tłuczniowej przepuszczalnej typu plazadur (to ekonomiczne i ekologiczne rozwiązanie dla nawierzchni w parkach). Niestety, program rewaloryzacji zabytkowych parków nie przewiduje modernizacji placów zabaw, a to koszt 2,2 mln złotych i tej kwoty władze miasta Kutna będą musiały szukać w innych programach. Realizacja całego projektu rewitalizacji parku prowadzona jest pod okiem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Jedno może być pewne – park im. Wiosny Ludów w tym mieście na pewno zmieni swój wygląd.    (zw)
fot. zw

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …