Najnowsze informacje

Remonty dróg kosztują

Przed zbliżającą się zimą kończone są prace związane z reperacją wielu odcinków dróg powiatowych. Aktualna ich długość to 482 kilometry.
Posiadane środki pozwoliły na wykonanie w powiecie kutnowskim cząstkowych remontów nawierzchni. Kosztowały one 304.858,58 złotych. Własnymi siłami wykonał je Wydział Drogownictwa, chodzi tu o remont masą na gorąco (465 ton) oraz o remont masą na zimno (29,5 tony).W miejscowościach: Krzyżanów, Wola Kałkowa, Mateuszew i Drzewoszki, zadbano z kolei o remont przepustów. Za ich czyszczenie trzeba było zapłacić 12.326,78 złotych, a za odmulanie rowów 29.036,09 złotych.
W Żychlinie, Ostrowach, Łaniętach, Grochowie, Krzyżanowie i Muchnicach wykonane zostało oznakowanie poziome jezdni (przejścia dla pieszych), a to zamknęło się kwotą 4.275,68 złotych. W zakresie zimowego utrzymania dróg już przygotowano mieszankę piasku i soli w ilości około 650 ton oraz zawarto umowy z innymi podmiotami na odśnieżanie i zwalczanie ślizgawic. Na ten cel przeznaczono 450 tysięcy złotych.
Powiat kutnowski w tym roku zdołał wykonać remont drogi powiatowej na trasie Grochówek – Kały – Chrosno za 70.485,89 złotych i remont drogi powiatowej Raciborów – Muchnów za 114.976,53 zł. Ponadto wykonano nakładkę na drodze Dąbkowice – Mnich za sumę 80.073,74 zł. Razem wyremontowano blisko dwa kilometry dróg. Z kolei w związku z budową autostrady na terenie powiatu kutnowskiego zarząd podpisał stosowne umowy i porozumienie z wykonawcami robót, aby zapobiec pozostawieniu odcinków dróg powiatowych zniszczonych przez ciężki sprzęt wykorzystywany do budowy odcinków tej autostrady.    (zw)

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …