Oddali cześć związkowcom „Solidarności”

– Około północy z 12 na 13 grudnia 1981 roku milicja i SB zaczęły zatrzymywać działaczy „Solidarności”. Przerwano połączenia telefoniczne, programy radiowe i telewizyjne. Do akcji ruszyło około 100 tysięcy milicjantów i żołnierzy. Na ulice wyjechały czołgi i pojazdy opancerzone. Stan wojenny trwał formalnie 586 dni – zniesiono go 22 lipca 1983 roku. Takie wydarzenia pozostają długo w pamięci tych, którzy je przeżyli – powiedział Wiesław Taraska, przewodniczący Rady Podregionu Kutno NSZZ „Solidarność”, na uroczystościach związanych z 33. rocznicą wybuchu stanu wojennego. Przybyłe pod pomnik-ulotkę przy ul. Sienkiewicza delegacje i osoby prywatne złożyły tu wiązanki kwiatów.
Dalsza część obchodów rocznicy miała miejsce w Sanktuarium Maryjnym w Głogowcu (gmina Kutno), gdzie uczestniczono we mszy świętej odprawionej przez księdza Piotra Kalisiaka w intencji tragicznie zmarłych Polaków i w intencji naszej ojczyzny. Po jej zakończeniu, na placu pielgrzymkowym Sanktuarium, delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem „Solidarności”.
Nieco wcześniej, w godzinach przedpołudniowych, w Kutnowskim Domu Kultury podsumowano konkurs pod hasłem „Życie codzienne Polaków w stanie wojennym”, skierowany głównie do uczniów szkół kutnowskich. Wzięły w nim udział 42 osoby. W kategorii prac plastycznych trzy równorzędne nagrody przyznane zostały Marii Matczak, Norbertowi Tybińkowskiemu i Oliwerowi Adamczewskiemu – uczniom Szkoły Podstawowej nr 4. W kategorii prac albumowych wygrała Alicja Krzesicka ze Szkoły Podstawowej nr 9. Gościem uczestników konkursu był Zbigniew Wirski, internowany w czasie stanu wojennego. (zw)

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …