Modernizacja wodociągów

Do końca grudnia zaplanowano wykonanie modernizacji i rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w Kutnie przy ulicy Granicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Pomimo niesprzyjającej aury prace wykonywane są w dużym tempie. Zadanie inwestycyjne obejmuje: budowę budynku technologicznego z urządzeniami do uzdatniania wody (bez stosowania złóż aktywnych ani preparatów chemicznych wspomagających proces); budowę 1,5 kilometra rurociągów tłocznych wody surowej ze studni głębinowych na teren Stacji Uzdatniania Wody oraz przebudowę osadnika wód popłucznych.
Koszt realizacji inwestycji to około 14,5 miliona złotych, przy wsparciu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody pozwoli na zabezpieczenie ciągłości dostarczaniu ponad 5 mln metrów sześciennych wody w ciągu roku. Zmniejszy się ilość ścieków odprowadzanych kanalizacją sanitarną do oczyszczalni. Jednym z efektów inwestycji będzie również zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesie technologicznym.     (zw)

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …