Jubileusz w Malinie

– Celem statutowym Domu Pomocy Społecznej w Malinie było i jest zapewnienie jego mieszkańcom całodobowej opieki – mówił Radosław Pawlak, dyrektor placówki.
Malina to dziś właściwie przedmieście Kutna. W listopadzie 1990 roku na mocy zarządzenia dyrektora Wojewódzkiego Zespołu Pomocy Społecznej w Płocku utworzono Dom Pomocy Społecznej. Jego pierwszym dyrektorem została Bożena Kaca. W pomieszczeniach powstały pokoje mieszkalne jedno- i wieloosobowe, kaplica, sala rehabilitacyjna, pokoje dzienne, świetlica, pracownie terapii zajęciowej, kuchenka pomocnicza oraz pokoje biurowe i socjalne.
W minionym miesiącu placówka świętowała swoje 25. urodziny. Wydarzenie to rozpoczęła msza święta odprawiona w kaplicy przez księży: Jerzego Swędrowskiego, dziekana kutnowskiego i prałata Stanisława Pisarka, poprzedniego dziekana. Oprócz mieszkańców Domu uczestniczyli w niej także wicestarosta kutnowski Zdzisław Trawczyński i przewodniczący Rady Powiatu Marek Jankowski. W części oficjalnej powitał wszystkich dyrektor placówki Radosław Pawlak. W swym wystąpieniu skupił się głównie na wspomnieniach związanych z jej historią. W ciągu minionych lat w Domu przebywało 397 podopiecznych. Aktualnie zamieszkuje tu 130 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Placówka funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług zgodny z ustalonymi standardami i uwzględniający indywidualne potrzeby jego mieszkańców. Zajęcia odbywają się w dostosowanych do tego celu pracowniach i prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników. Należy też zaznaczyć, że placówka przez lata pozyskiwała zewnętrzne środki finansowe z przeznaczeniem na inwestycje, remonty i zakupy. Obecnie, od 1999 roku nadzór nad działalnością Domu sprawuje starosta kutnowski przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie.
Była też chwila na podziękowania pod adresem sponsorów i pracowników. Dyrektor Pawlak dziękował również przedstawicielom holenderskich fundacji SMHO oraz SAMEN DELEN. Na zakończenie spotkania zebrani obejrzeli program artystyczny przygotowany przez mieszkańców placówki i ich opiekunki. Z. W.

Zobacz kolejny artykuł

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …

Odznaczenia, kwiaty i… tort

Duża grupa kutnowskich diabetyków, będących członkami Koła Miejsko-Powiatowego Stowarzyszenia Diabetyków, obchodziła swoje XX-lecie działalności. Uroczyste …