„Dziewiątka” ma trzydzieści lat

– Szkołę i jej historię tworzą ludzie – nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy. To oni budują niepowtarzalną atmosferę i kulturę pracy, tworzą warunki rozwoju każdemu uczniowi – mówiła Danuta Blus, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie.
W hali sportowej odbyły się obchody jubileuszowe związane z XXX-leciem istnienia. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły zebranych na uroczystości powitała dyrektor Danuta Blus. Wspomniała o historii placówki, o tym, że w latach 1989–2000 aż 139 uczniów szkoły zostało laureatami i finalistami wojewódzkich konkursów przedmiotowych, w Międzynarodowym Konkursie Matematycznym „Kangur”, w ogólnopolskich konkursach języka niemieckiego i angielskiego i Ogólnopolskich Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej w Informatyce. „Dziewiątka” to także kolebka młodych talentów sportowych. Stąd pochodzą uczniowie, którzy zostali Mistrzami Polski w skoku w dal i wzwyż oraz w biegu na 60 metrów.
Takie uroczystości jak ta w SP nr 9 w Kutnie stwarzają okazję do podziękowań i gratulacji, do życzeń i wręczania okolicznościowych upominków. Tak było i tym razem. Dużymi brawami przyjęto wystąpienie przewodniczącej Krajowego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – Zofii Grzebisz-Nowickiej, łódzkiego wicekuratora oświaty Konrada Czyżyńskiego, prezydenta Kutna Zbigniewa Burzyńskiego, który powiedział: – Ta szkoła znana jest w środowisku lokalnym. Widoczne są jej sukcesy zarówno w dydaktyce, jak i sporcie. Tradycja nobilituje i zobowiązuje do dalszego działania. Dziękuję społeczności szkolnej za lata pracy, które ułatwiły dziesiątkom uczniów start w życie.
Wiele entuzjazmu, szczególnie wśród zgromadzonych na widowni uczniów, wzbudziły występy artystyczne i sportowe. Było dużo muzyki, tańca i pokazów sportowych. A już poza halą sportową oglądać można było wystawy i prezentacje multimedialne.     (zw)
fot. z.w.

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …