Najnowsze informacje

Dzień patrona szkoły

II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie istnieje już 57 lat. W tym czasie jego mury opuściło 5880 absolwentów, wśród nich są znane osoby ze świata kultury, polityki, medycyny, nauki.
Na tegoroczne obchody Dnia Patrona społeczność szkolna przybyła do sali widowiskowej Domu Kultury. Byli również zaproszeni goście, rodzice i absolwenci. Z dużym zaciekawieniem zebrani wysłuchali eseju o życiu i twórczości Jana Kasprowicza, przygotowanego przez uczniów: Patrycję Wąsik i Mateusza Pęgowskiego. Przypomnieli oni również i to, że uroczystość zamykała Dni Języka Polskiego poświęcone w tym roku Czesławowi Miłoszowi. W tej części programu uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Na scenę weszli ich przedstawiciele: Karolina Osińska, Aleksandra Antczak, Daria Kaszubska, Mateusz Bańczyk, Daniel Kosmala i Krzysztof Adamczyk.
Omawiając osiągnięcia szkoły w mijającym roku, Barbara Rostek-Nowacka, dyrektor liceum, zaznaczyła m.in.: – Przez ponad pół wieku szkoła budowała swoją odrębność, własną tożsamość, dochowując wierności tradycji, a jednocześnie przyjmując to, co nowe – świadczące o jej rozwoju, dążeniu do nowoczesności. Pierwszoklasistom życzyła, by dokonany wybór wspólnej kasprowiczowskiej drogi okazał się trafny i przyniósł wiele powodów do satysfakcji, by uwierzyli w ludzką życzliwość, w dobrą naturę człowieka. Obecna na uroczystości starosta kutnowski Mirosława Gal-Grabowska, zwracając się do zebranych, mówiła: – To wielkie wyróżnienie dla II Liceum Ogólnokształcącego, że może nosić imię poety. Jest on bowiem uważany za jednego z najwybitniejszych poetów w dziejach polskiej literatury. Warto podkreślić, że w całej Polsce jest zaledwie kilkanaście szkół, które mogą poszczycić się tak dostojnym patronem, jak Jan Kasprowicz.
W drugiej części programu Dnia Patrona wystąpiła 18-osobowa grupa uczniów dając piękny występ zatytułowany „W ogrodzie świata”. Wszystkie teksty pochodziły ze zbiorów twórczości Czesława Miłosza.    (zw)

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …