Betlejemskie Światło Pokoju

Z wielką radością i dumą kutnowscy harcerze przywieźli je do grodu nad Ochnią w ramach corocznej skautowej i harcerskiej akcji przekazywania przed świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.
Światło wędruje do parafii, szkół, instytucji, władz samorządowych i domów. Jest symbolem ciepła, miłości, pokoju oraz nadziei i tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole.
Betlejemskie Światło Pokoju austriaccy skauci przywieźli 13 grudnia z Groty Narodzin Chrystusa w Betlejem do wiedeńskiej katedry. Stamtąd zostało rozniesione dalej. Razem z kutnowskimi harcerzami pojechali po nie harcmistrz Agnieszka Ciesielska komendant Hufca ZHP Kutno i harcmistrz Andrzej Żurawicz – zastępca komendanta.
Po raz pierwszy w stolicy Austrii zagościło ono w 1986 roku. Polska przyjmuje je od 1991 roku. (zw)

Zobacz kolejny artykuł

Zmiany w Hufcu ZHP

W świetlicy Centrum Organizacji Pozarządowych w Kutnie harcerze podsumowali swoje dokonania za okres od zjazdu …

W świątecznym nastroju

W Żychlinie czuć już świąteczną atmosferę. Na placu przy fontannie stoi przybrana ozdobami choinka. Wieczorami …