Najnowsze informacje

Wielogłosy w Domu Darmstadt

Fragmenty wierszy po polsku i niemiecku i muzyka, czasem nakładające się na siebie, czasem komentujące jedno drugie złożyły się na niezwykły program poetycki, który do płockiego Domu Darmstadt przywieźli członkowie Międzynarodowej Grupy QuadArt, autorzy wielojęzycznych książek artystycznych z serii „Poetry Poezja Poesie”.
Jedną z założycielek grupy jest urodzona w Płocku, mieszkająca od 1985 r. w Niemczech, tłumaczka i poetka Małgorzata Płoszewska. To ona przywozi do nas niemieckich twórców poezji. Jest „dobrym duchem” wspólnych polsko-niemieckich projektów artystycznych. Małgorzata Płoszewska pisze i tłumaczy poezję. Jest nauczycielem i animatorem kultury. Do 2011 r. przełożyła poezję i prozę ok. 100 niemieckich i polskich twórców. Współpracuje z Magazynem Kulturalnym ZARYS w Darmstadt. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Związku Literatów Niemieckich Badenii Wirtembergii. Najnowszym projektem poetki i tłumaczki jest Okno po horyzont – Ein Fenster bis zum Horizont – wydana w 2011 roku antologia współczesnych poetów niemieckojęzycznych (Niemiec i Austrii). – Ponieważ poruszam się w magicznym kręgu dwóch kultur, staję się mostem między językiem polskim a niemieckim. Obydwa języki mają dla mnie dzisiaj duże znaczenie i jako autorka przekładów poetyckich, zagłębiając się w znaczenia słów, znajduję w nich coraz więcej podobieństw. Każde słowo ma swoją ojczyznę, swój dom, ale jego przekład na inny język ma szansę na pozyskanie nowego miejsca, w którym może się zadomowić. Moja praca translatorska stała się takim właśnie otwieraniem okna, by wpuścić do wnętrza nowe, mało znane, ale świeże wersy, przewietrzyć nasze rozumowanie, wzbogacić nasz dom – pisze o swojej pracy Małgorzata Płoszewska.
Ponieważ jej druga pasja obok poezji to teatr, zawsze wykorzystuje elementy teatru w przygotowywanych programach poetyckich. Nie inaczej było i tym razem w Domu Darmstadt, gdzie publiczność obejrzała pewnego rodzaju spektakl, zawierający elementy koncertu (muzyka japońskich instrumentów), który współtworzyło czterech poetów zrzeszonych w Międzynarodowej Grupie QuadArt. Każdy z nich przedstawiał publiczności fragment wyimaginowanego krajobrazu.
Grupa QuadArt powstała jesienią 2008 r. Tworzą ją zaprzyjaźnieni ze sobą artyści, którzy w dialogu poetyckim prowadzonym w języku polskim i niemieckim wzbogaconym muzyką, przełamują stereotypy myślowe i budują mosty między kulturami.
W przedstawionym w Płocku programie poetyckim Ludzkie krajobrazy. Menschliche Landschaften wzięli udział: Barbara Zeizinger (Darmstadt), Bernd Kebelmann (Berlin), Piotr Szczepański (Gdańsk), Małgorzata Płoszewska (Reutlingen) i Anna Rejman (Toruń). Barbara Zeizinger publikuje poezję, prozę, eseje i reportaże z podróży, pisze do pism literackich i antologii. Jest współautorką regionalnych przewodników turystycznych w wyd. Weststadt w Darmstadt. Studiowała germanistykę, język włoski i historię. Bierze udział w redakcji polsko-niemieckiego Magazynu Kulturalnego „Zarys” oraz w polsko-niemieckich projektach poetyckich. Jest członkiem m.in. Związku Pisarzy Niemieckich w Hesji i Europejskiego Zrzeszenia Autorów KOGA w Minden. Bernd Kebelmann urodził się w 1947 r. w Rüdersdorfie koło Berlina. Studiował chemię, pracował jako naukowiec w przemyśle chemicznym i w ochronie środowiska. Po długotrwałej chorobie zaczął tracić wzrok. Od 1985 r. publikuje lirykę i prozę, jest autorem audycji radiowych i projektów literackich, członkiem Związku Pisarzy Niemieckich Nadrenii-Westfalii. Współpracuje z niewidomymi poetami z całej Europy przy wielojęzycznym projekcie LYRIKBRÜCKEN (Liryczne Mosty), z wieloma muzykami i rzeźbiarzami przy interaktywnym projekcie o pojmowaniu rzeźbiarstwa TASTWEGE (Ścieżki Dotyku), gdzie tłumaczy język formy na język literacki (lirykę i esej). Piotr Szczepański urodził się w Mikołajkach, obecnie mieszka w Gdańsku. Pisze poezje, jest plastykiem i animatorem kultury, prowadzi Klub Osiedlowy Bolek i Lolek, a w nim m.in. Scenę Prezentacji Poetyckich i Szkołę Haiku. Od 2005 r. jest polskim koordynatorem europejskiego projektu Liryczne Mosty prezentującego twórczość niewidomych poetów. Jest członkiem Związku Literatów Polskich i Gdańskiej Grupy Autorów Haiku. Na swoim koncie ma kilka publikacji poetyckich. Anna Rejman śpiewa i recytuje teksty poetyckie.
Podczas spotkania poeci promowali wielojęzyczne książki artystyczne z serii „Poetry Poezja Poesie”, wydawane od 2010 r. przez Oficynę Ars Pro Memoria ze Starachowic, której redaktor naczelny, Władysław Janusz Obara, przyjechał do Płocka. Ars Pro Memoria opublikowała m.in. zapis programu poetyckiego QuadArtu z 2008 r. z utworami Bernda Kebelmanna, Małgorzaty Płoszewskiej, Piotra Szczepańskiego i Ursuli Teicher-Maier oraz kilkadziesiąt tomików poezji polskich i niemieckich twórców. – Marzę o tym, żeby kiedyś w Płocku lub innym miejscu wystąpiło w jednym programie poetyckim jeszcze więcej poetów, na przykład czterdziestu – powiedziała po spotkaniu w Domu Darmstadt Małgorzata Płoszewska.     (lesz)

Zobacz kolejny artykuł

Wręczono nagrody dla kultury

iorowe nagrody przyznał prezydent Płocka Andrzej Nowakowski za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, …

Jubileuszowa odsłona Letniego Festiwalu Muzycznego

Po raz XX Płocka Orkiestra Symfoniczna im. Witolda Lutosławskiego zaprosi publiczność na Letni Festiwal Muzyczny. …