Wasowskiego piosenki z dobrymi emocjami

Muzem Żydów Mazowieckich zostało otwarte 14 marca 2013 roku. Od tego czasu odwiedziło je blisko 70 tys. osób z całego świata, a płocczanie mogli wziąć udział w prawie 300 wystawach, koncertach, spotkaniach i warsztatach. 6-lecie działalności uświetnił spektakl „Walc kameralny, czyli Pan Wasowski mniej znany”.
Zanim usłyszeliśmy piosenki Jerzego Wasowskiego w wykonaniu Klementyny Umer i towarzyszącego jej zespołu muzyków, a ze sceny popłynęły dowcipne anegdoty o współtwórcy Kabaretu Starszych Panów opowiedziane przez syna, Grzegorza Wasowskiego, licznie zgromadzonych gości powitał dyrektor Muzeum Mazowieckiego Leonard Sobieraj. Przypomniał historię powstania placówki z inicjatywy Stowarzyszenia Synagoga Płocka.
Muzeum Żydów Mazowieckich funkcjonuje jako oddział Muzeum Mazowieckiego, które za dwa lata będzie świętowało swoje dwusetlecie. MŻM ma siedzibę w budynku dawnej bożnicy. Po wojnie, od 1949 roku przy Kwiatka 7 działała Spółdzielnia Krawiecko-Dziewiarsko-Pończosznicza im. Gerszona Dua-Bogena. W latach 60. właścicielem został Skarb Państwa. W 1997 roku bożnicę odzyskała Gmina Wyznaniowa Żydowska, później odsprzedała ją miastu. W 2004 roku powstało Stowarzyszenie Synagoga Płocka, którego celem stało się zorganizowanie Muzeum w niszczejącym budynku. Dzięki członkom Stowarzyszenia (1,3 mln zł), dotacji Unii Europejskiej (7,7 mln zł), porozumieniu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego i władz miasta co do wspólnego corocznego finansowania, Muzeum Żydów Mazowieckich rozpoczęło działalność.
MŻM zajmuje się historią osadnictwa żydowskiego na ziemiach polskich i na Mazowszu – od początków aż po współczesne odrodzenie kultury żydowskiej w Polsce. Ekspozycja jest podzielona na trzy strefy tematyczne. W przedsionku prezentowane są dzieje Żydów na Mazowszu. W sali głównej poprzez kuchnię, tradycje, architekturę poznajemy życie społeczności żydowskiej. Część poświęcona Holokaustowi bazuje na książce „Kartki z pożogi” Symchy Gutermana, naocznego świadka zagłady świata płockich Żydów i archiwalnych fotografiach żydowskich mieszkańców Mazowsza.
Organizuje koncerty, wieczory literackie, wykłady, małe spektakle teatralne, wystawy czasowe, zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prezentacje filmów fabularnych i dokumentalnych. Gościli tu m.in. minister Władysław Bartoszewski, prof. Szewach Weiss, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, Piotr Paziński, dr Eleonora Bergman, Paweł Smoleński. Muzeum wydało m.in. książki „Żydzi płoccy. Album pamięci” Gabrieli Nowak, „Żydzi raz jeszcze. Płock. Polska” i „Płoccy wypędzeni. Marzec 68” autorstwa Rafała Kowalskiego. W 2016 roku rozpoczęto cykl spotkań „Choćby jedno życie, choćby kromka chleba” przedstawiający Polaków, którzy podczas wojny ratowali Żydów. Latem na muzealnym dziedzińcu odbywają się projekcje filmów.

(lesz)
fot. Tomasz Topczewski

Zobacz kolejny artykuł

„Tamarze” nie pozwolimy na wojaże

Z dyrektorem Muzeum Mazowieckiego w Płocku Leonardem Sobierajem rozmawia Lena Szatkowska Nie minął rok od …