Muzyczne fascynacje

Franciszek Olkowski jest kolekcjonerem szczęśliwym. Zbiera wszystko, co go interesuje i co mu się podoba. W numizmatyce, medalierstwie i falerystyce poszukuje tematów muzycznych. Ogromną estymą darzy świętych poczynając od swojego patrona aż do św. Cecylii – opiekunki muzyki sakralnej. O sobie mówi: „bibliofil dantejski” – jest wielkim miłośnikiem dzieła Dantego. Posiada wiele wydań i tłumaczeń „Boskiej Komedii” oraz prac rzeźbiarskich i medalierskich poświęconych temu arcydziełu. Nestor płockich kolekcjonerów otworzył w czasie Jarmarku Tumskiego wystawę w Muzeum Mazowieckim. To pierwsza tak obszerna prezentacja jego zbiorów medalierskich o tematyce muzycznej.
Franciszek Józef Olkowski został wyróżniony Honorową Nagrodą Hetmana Kolekcjonerów Polskich Jerzego Dunin-Borkowskiego. Urodził się w 1937 roku we Włocławku. Pracował w Płockim Przedsiębiorstwie Robót Mostowych, a od 1981 roku zamieszkał w Płocku. Już w dzieciństwie, które przypadło na czasy okupacji niemieckiej, gromadził pocztówki z reprodukcjami obrazów Juliusza i Wojciecha Kossaków przedstawiające ułanów. Później udało mu się zebrać pokaźną kolekcję kart pocztowych o tematyce malarskiej. Jednak poważnym kolekcjonerem został w 1966 roku. Zainspirowała go obejrzana w gmachu Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy pierwsza polska wystawa znaczków o tematyce muzycznej – Krajowa Wystawa Filatelistyczna Musicaliana. Jego atencję wzbudziły zwłaszcza monety z portretami Haydna i Liszta. Postanowił, że będzie zbierał monety o tematyce muzycznej. W trakcie licznych podróży poszukiwał nabytków do swoich zbiorów. Gromadzoną przez 50 lat kolekcję ofiarował Muzeum Diecezjalnemu w Płocku.
Na ekspozycji w Muzeum Mazowieckim zgromadzono 533 prace medalierskie i odznaki, wśród których dominują projekty twórców polskich. Niewielka część reprezentuje Francję, Belgię, Rosję, Litwę, Niemcy i Austrię. Zbiory można podzielić na kilka grup: w pierwszej znajdują się muzycy (Bach, Beethoven, Antonín Dvořák, Józef Elsner – nauczyciel Chopina, Glinka, Grieg, Haendel, Haydn, Mahler, Moniuszko, Mozart), piękny medal znanego twórcy austriackiego Arnolda Hartiga ze sceną z „Czarodziejskiego fletu”, Paderewski, Penderecki, Szymanowski (znakomite plakiety Jacka Dworskiego). Obejrzymy także jeden medal secesyjny Hansa Schaefera w oryginalnym etui oraz medal art déco Karla Perla. Warto zwrócić uwagę na również secesyjną plakietę z okazji 100. rocznicy urodzin Hectora Berlioza (autorstwa wybitnego medaliera francuskiego Georgesa Dupré) i prace poświęcone Henrykowi Wieniawskiemu.
Najliczniejszą grupę stanowią medale poświęcone Fryderykowi Chopinowi autorstwa m.in. Marii Gerson-Dąbrowskiej z początku XX w. i Ewy Olszewskiej-Borys. Wśród eksponatów są także medale jubileuszowe instytucji muzycznych – filharmonii, teatrów, opery, orkiestr, chórów oraz te związane z folklorem muzycznym (zespoły Mazowsze i Śląsk). Szczególna część zbioru to przedstawienia św. Cecylii i prace medalierskie autorstwa Franciszka Olkowskiego upamiętniające jubileusze Płockiego Towarzystwa Muzycznego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Pueri Cantores Plocenses) oraz Tryptyk na 60-lecie urodzin kolekcjonera. – Wspólnym motywem dla trzech części plakiety jest linia Wisły z płynącymi na kartkach datami najważniejszych wydarzeń w życiu twórcy oraz z zapisem nutowym i tekstem piosenki o Włocławku. Na uwagę zasługują również odznaki stowarzyszeń śpiewaczych i chórów, niektóre zdobione emalią – podkreśla autorka scenariusza wystawy, Grażyna Tryka.
Ekspoyzcja czynna będzie do końca czerwca.

(lesz)
fot. mat. MM

Zobacz kolejny artykuł

Rozpoczyna się 42. sezon artystyczny Płockiej Orkiestry Symfonicznej

Przed melomanami inauguracyjny koncert Płockiej Orkiestry Symfonicznej (21 września). W interpretacji znakomitej pianistki młodego pokolenia …

Portret rodzinny z uśmiechem

– W pracy z naszą młodzieżą doświadczamy wielu niezapomnianych chwil. W większości są to chwile …