Najnowsze informacje

Marian Krzesiński o średniowiecznym Płocku

– W odróżnieniu od historyków formacji uniwersyteckiej, którzy na ten temat nie wiedzą nic, ponieważ temat zupełnie ich nie interesuje – ja o pobycie św. Wojciecha w Płocku mógłbym pisać bez końca! Jakie i gdzie w Płocku odprawiał nabożeństwa, jakiej treści homilie głosił, kiedy i dlaczego w Płocku „Bogurodzicę” napisał, kiedy z Płocka wyjeżdżał i kiedy do niego powracał, komu wizyty składał – pisze w publikacji „Św. Wojciech, opat Astryk-Anastazy, Bolesław Chrobry, św. Brunon z Kwerfurtu i Płock. Szkice historyczne Płocka X wieku” Marian Krzesiński. Regionalista i bibliofil, członek honorowy Radomskiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Naukowego Płockiego, przedstawił w niej wyniki swoich samodzielnych badań, które łączą z Płockiem cztery wielkie postacie historyczne.
Marian Krzesiński zawarł w książce 17 szkiców dotyczących m.in. wydarzeń roku 995 w Płocku, postaci Astryka-Anastazego, losów św. Wojciecha, okoliczności powstania dokumentu Dagome iudex, treści Rocznika poznańskiego, Bulli papieża Jana XV wystawionej w Reate, tzw. denarów Bolesława Chrobrego z wizerunkiem cesarzowej Adelaidy. Większość z nich napisał w latach 80. Drugą część wydawnictwa stanowi korespondencja pomiędzy autorem a mediewistami: prof. Marianem Plezią, prof. Jadwigą Karwasińską, prof. Gerardem Labudą, prof. Włodzimierzem Szafrańskim oraz biskupem płockim Bogdanem Sikorskim. Ostatni trzeci rozdział to współczesne posłowie, w którym autor wyjaśnia, dlaczego postanowił opublikować swoje odkrycia, niepodzielane przez uniwersyteckich badaczy.
Według ustaleń autora św. Wojciech, opat Astryk-Anastazy, Bolesław Chrobry i św. Brunon z Kwerfurtu przebywali w Płocku.

(lesz)

Zobacz kolejny artykuł

„Nie tylko pejzaż” w Muzeum Mazowieckim

Dwóch artystów, dwie techniki malarskie, wspólny temat. Najnowsza wystawa w Muzeum Mazowieckim prezentuje prace Adama …

Płocki chór przywiózł z Włoch cztery złote medale

W Teatro Maruccino we włoskim Chieti spotkały się zespoły z całego świata biorące udział w …