Najnowsze informacje

Książka dla ciekawskich

– Ten pomysł urodził się na ostatnim spotkaniu Stowarzyszenia Płockich Naftowców. Program spotkania był ciasny, więc nie miałem okazji wtedy zaprezentować mojej rozprawy doktorskiej. Pomyślałem, że poczekam z tym do czasu, gdy będę mógł połączyć konkretną prezentację pracy z promocją wywiadu ze mną, który zatytułowaliśmy „Lider. Rola wartości” Wszystkich państwa zgromadzonych dzisiaj w TNP traktuję jako moich przyjaciół – mówił podczas spotkania w Towarzystwie Naukowym Płockim Konrad Jaskóła. Na spotkaniu przedstawił w formie książki wywiad rzekę, którego autorką jest Karolina Prewęcka.
Konrad Jaskóła jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. W Płocku pracował w Petrochemii najpierw jako inżynier, później kierownik zakładu i dyrektor produkcji. W 1992 roku został prezesem zarządu Petrochemii. W 1999 roku zaczął pracować w firmie Polimex-Cekop SA, gdzie był najpierw wiceprezesem. Od 2004 roku do niedawna pełnił funkcję prezesa zarządu Polimexu-Mostostal SA. Działa w wielu płockich stowarzyszeniach, m.in.: Stowarzyszeniu Przyjaciół Chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses, Stowarzyszeniu Płockich Naftowców i „Synagogdze Płockiej”, która sprawuje pieczę nad budowanym Muzeum Żydów Mazowieckich.
Spotkanie w Towarzystwie Naukowym Płockim rozpoczęła część artystyczna w wykonaniu chóru Pueri et Puellae Cantores Plocenses. Po niej Konrad Jaskóła przedstawił swoją pracę doktorską, która jest obecnie przygotowywana do druku. Jej promotorem był prof. Wiesław Grudzewski. Rozprawa została obroniona w maju 2012 roku na Politechnice Wrocławskiej. Tematem pracy była m.in. refleksja na temat sukcesu rynkowego firm w dzisiejszej zglobalizowanej rzeczywistości. – Próbowałem zmierzyć się ze współczesną problematyką i zastanowić się, co sprawia, że w warunkach coraz większej globalizacji część firm rozwija się znakomicie, a część upada i ogłasza bankructwo. Co jest gwarancją sukcesu rynkowego, jakie są kluczowe czynniki sukcesu korporacji przemysłowych? – wyjaśniał Konrad Jaskóła. – Wybrałem dwa pola badawcze. Jedno to była Petrochemia płocka lat 90., a drugie – Polimex. Podczas pracy w Petrochemii wszyscy uczyliśmy się rynku i zarządzania państwową firmą. Natomiast Polimex ze słabo prosperującej firmy w ciągu 6–7 lat stał się największą korporacją budowlaną na polskim rynku – mówił. Za najważniejszy czynnik warunkujący sukces firmy, bez względu na branżę, w której działa, Konrad Jaskóła uważa dobrą kadrę. – Przyjmuje się, że kierownicy posiadają wiedzę o czynnikach i źródłach sukcesu rynkowego korporacji, że źródeł sukcesu należy upatrywać w szybkim reagowaniu na zjawiska, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na sukces korporacji jest dynamiczny sposób zarządzenia. Ale ogromną rolę ma do spełnienia lider i jego najbliższe otoczenie – podkreślał.
Po napisaniu pracy doktorskiej, której utworzenie zajęło mu niespełna dwa lata, Konrad Jaskóła przyjął propozycję wydawcy, aby swoje doświadczenia z wieloletniej pracy w branży paliwowej opisać w książce. – Pani Maja Meissner kilkakrotnie namawiała mnie do wywiadu, ale nie chciałem się zgodzić. Dopiero jakiś rok temu, gdy powtórzyła propozycję, postanowiłem spotkać się z autorką wywiadu, dziennikarką Karoliną Prewęcką. Nasza współpraca polegała na kilkunastu godzinnych lub półtoragodzinnych spotkaniach. Złożyliśmy nasze rozmowy dość szybko. W pół roku książka byłą gotowa – opowiadał. Najwięcej kłopotu sprawił wybór fragmentów rozmów do publikacji. Jak stwierdził bohater wywiadu, niektóre z jego wypowiedzi okazały się zbyt szczere, dlatego trzeba je było cenzurować. W rezultacie powstałą książka o człowieku, który samodzielnie piał się po szczeblach kariery i o przywódcy, który potrafił zbudować zespół i realizować bardzo śmiałe przedsięwzięcia. – To jest książka o przywódcy, ale jest tam też wiele moich przemyśleń na temat wartości, na temat historycznych przemian i wydarzeń. Młodzi mogą poczytać, jak budowałem swoją karierę, znaleźć wskazówki. Tę książkę można czytać na wiele sposobów. Napisana została i dla przyjaciół, i dla rodziny, i dla tych, którzy zaczynają karierę zawodową i dla tych, którzy są po prostu ciekawi. Ja jestem w małej części jej autorem. To pani Karolina uładziła myśli i z luźnych rozmów zrobiła zwartą całość – mówił Konrad Jaskóła. W książce znalazło się kilka maksym, którymi wieloletni prezes dwóch ogromnych firm kierował się w swojej pracy: jeśli chcesz wymagać od innych, najpierw wymagaj też od siebie, czy np. kontrowersyjnie brzmiące zdanie: „Lider powinien być nienasycony”. – Lider powinien być nienasycony, ale nienasycony w sensie poszukiwań i odpowiedzialny. Ja się czułem odpowiedzialny za moich pracowników, za ich rodziny, za utrzymanie stabilnej sytuacji firmy. Najbardziej cenię sobie lojalność zespołu i sam zawsze starałem się być lojalny wobec moich pracowników – podkreślał Jaskóła.
Przedmowę do publikacji „Lider. Rola wartości” napisał prof. Buzek. O bohaterze wypowiedzieli się: prezydent Andrzej Nowakowski, biskup płocki Piotr Libera, Anna Bramska, żona Urszula Jaskóła, ks. prałat Marek Smogorzewski – proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Rypinie. Na spotkaniu w Towarzystwie Naukowym Płockim byli obecni m.in.: Andrzej Nowakowski, ks. prof. Ireneusz Mroczkowski, rektor Janusz Zieliński. Wpływy ze sprzedaży książki zostaną przeznaczone na pomoc domowi dziecka lub ośrodkowi opiekuńczemu z terenu Mazowsza Płockiego. Jak zapowiedział Konrad Jaskóła, prezentacja książki odbędzie się także w Siedlcach, gdzie zebrane pieniądze również wspomogą działalność takiej placówki.     (lesz)
fot. Maciej Wróbel

Zobacz kolejny artykuł

„Nie tylko pejzaż” w Muzeum Mazowieckim

Dwóch artystów, dwie techniki malarskie, wspólny temat. Najnowsza wystawa w Muzeum Mazowieckim prezentuje prace Adama …

Płocki chór przywiózł z Włoch cztery złote medale

W Teatro Maruccino we włoskim Chieti spotkały się zespoły z całego świata biorące udział w …