Kiedy stała się wolność w Płocku

W minionym tygodniu zakończyła się jubileuszowa wystawa czasowa „Kiedy stała się wolność… Polska – Mazowsze – Płock w latach 1918-1921” w Muzeum Mazowieckim. Podczas finisażu promowano wieńczące obchody 100-lecia niepodległości Polski muzealne wydawnictwo, które opowiada o Płocku w czasach rodzącej się niepodległości i ludziach, którzy o nią walczyli.
Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania wydarzeń przygotowanych na rocznicę. Dyrektor Leonard Sobieraj przypomniał, że w placówce odbywały się spotkania z cyklu „Konfrontacje Historyczne”, zorganizowano wystawy planszowe, lekcje dla młodzieży. Niezwykły był już zapowiadający obchody kalendarz na rok 2018, wydany przez Muzeum Mazowieckie i firmę Agpress. Znalazły się w nim plakaty, obrazy, tematyczne karty pocztowe związane z wojną 1920 roku i obroną ojczyzny.
Rok niepodległości w Muzeum Mazowieckim zwieńczyła duża wystawa czasowa „Kiedy stała się wolność… Polska – Mazowsze – Płock w latach 1918-1921”. Ekspozycja przeniosła zwiedzających do Płocka organizującego na nowo życie polityczne, społeczne i gospodarcze. Zaznaczono najważniejsze wydarzenia lat 1918-21 w mieście (m. in. wizytę gen. Hallera, obronę Płocka w 1920 roku, odznaczenie Krzyżem Walecznych w 1921 roku). Całości dopełnił niezwykły film, na którym unikatowe ujęcia Płocka można było obserwować z kinowych foteli. Eksponaty pochodziły ze zbiorów: Muzeum Mazowieckiego, Towarzystwa Naukowego Płockiego, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Autorka scenariusza, pracownik Działu Historii Muzeum Mazowieckiego, Magdalena Bilska-Ciećwierz rozszerzyła wątki z ekspozycji w wydawnictwie pod tytułem „Kiedy stała się wolność… Płock w latach 1918-1921”. Bogato ilustrowana publikacja podzielona została na kilka rozdziałów. Pierwszy dotyczy życia politycznego miasta tuż po odzyskaniu niepodległości. Opowiada o kształtowaniu się władz po 11 listopada, walce pomiędzy socjalistami, komunistami i zwolennikami idei narodowych, wyborach do Sejmu w 1919 roku, w których mogły głosować kobiety i wyborach samorządowych. Płockie ulice były wtedy świadkiem wielu wieców, pochodów i demonstracji. Walczono o poprawę bytu robotników i uroczyście obchodzono majowe święta.
W rozdziale drugim autorka oddaje głos płocczanom, którzy zaangażowali się w walkę o niepodległość państwa i stałość granic (m. in. na Śląsku i we Lwowie). Jest w nim dużo cytatów z pamiętników, korespondencji i prasy codziennej.
Dla dziejów miasta szczególnie ważny okazał się rok 1920, kiedy to w sierpniu stawiło czoła bolszewikom.

(lesz)
fot. archiwum Muzeum Mazowieckieo

Zobacz kolejny artykuł

Premiera „Dwóch teatrów”

Dyrektor każdej sceny powinien mieć w repertuarze sztukę o teatrze. Choćby po to, żeby przedstawić …