Broniewskiemu na imieniny

Już nie tylko pomnik, ale odsłonięta w ogrodzie Książnicy ławeczka Broniewskiego przyciągają kilka razy w roku płockich twórców. Tym razem pretekstem były imieniny Władysława (27 czerwca), z okazji których odbyło się poetyckie jam session.
Pomysłodawcą wydarzenia jest Maciej Woźniak – poeta i pracownik Książnicy Płockiej. Do ogrodu zaprosił autorów związanych z Płockiem i Gdańskim Klubem Poetów. Na „Władysławce” swoje wiersze czytali m.in. Anna Sulima-Barańska, Wanda Gołębiewska, Jolanta Michalska, Krystyna Olędrzyńska, Alicja Wiśniewska, Anna Włochocka, Krzysztof Barański, Lech Franczak, Maciej Gabryelczyk, Marek Grala, Joanna Kaniewska, Maciej Włodarczyk.
Maciej Gabryelczyk zaprezentował także fotograficzne kolaże. Jolanta Michalska opowiadała o książkach dotyczących historii nadwiślańskiego osiedla Gmury. Anna Włochocka z Liszyna czytała wiersze napisane mazowiecką gwarą. A nad głowami poetów fruwały rozwieszone na sznurach liryczne strofy.

(l.)
fot. archiwum KP

Zobacz kolejny artykuł

Zimowe propozycje Książnicy Płockiej

Na doroczną wystawę zdjęć członków Płockiego Towarzystwa Fotograficznego im. Aleksandra Macieszy oraz promocję najnowszego wydawnictwa …