Straż miejska nie udostępnia nagrań z monitoringu

Straż Miejska w Płocku nie udostępnia osobom postronnym nagrań z monitoringu miejskiego. Mogą być one wyłącznie udostępnione na zasadach regulujących postępowania dowodowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, czyli policji, sądom, prokuraturze oraz innym organom ochrony bezpieczeństwa państwa.
Można jednak w uzasadnionym przypadku przyjść osobiście lub zadzwonić do Naczelnika Wydziału Kierowania i Logistyki Straży Miejskiej (tel. 24 364 70 40) z prośbą o sprawdzenie, czy interesujący nas moment popełnienia na naszą szkodę przestępstwa lub wykroczenia został zarejestrowany. – Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane, od razu informujemy o tym fakcie zainteresowaną osobę i na jej pisemną prośbę zabezpieczamy na płycie materiał. Informujemy także zainteresowanego, że w momencie zgłaszania swojej szkody, np. na policję, powinien zaznaczyć, iż straż miejska zabezpieczyła materiał filmowy z tego zdarzenia. Następnie na pisemny wniosek uprawnionej instytucji, która prowadzić będzie postępowanie, przekazujemy zabezpieczony wcześniej materiał. Zabezpieczenie i nagranie materiału jest bezpłatne. Nagrania z kamer monitoringu archiwizowane są tylko przez 30 dni – tłumaczy rzecznik prasowy Straży Miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka.

Reklama

Warto pamiętać, że monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje: działają prewencyjnie i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń; ułatwiają służbom mundurowym skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer; stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, umożliwiająć na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat, pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in. transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, itp., w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.
Kamery rejestrują również zdarzenia, w tym przestępstwa związane z bójkami i pobiciami, rozbojami i kradzieżami, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Co w Płocku miało niejednokrotnie miejsce.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy zastosowaniu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a od początku tego roku miejski monitoring działa w strukturze straży miejskiej. Straże mogą stosować monitoring, gdy jest to niezbędne do wykonywania zadań ustawowych (np. ochrona obiektów komunalnych). A także w celu: utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; ochrony urządzeń użyteczności publicznej.

(jac)
fot. www.pixabay.com

Zobacz kolejny artykuł

„Amerykański żołnierz” i „chirurg” oszukali płocczanki

Policjanci coraz częściej spotykają się z nowymi typami oszustw. Nie są to już siermiężnie podrabiane …