Straż miejska nie udostępnia nagrań z monitoringu

Straż Miejska w Płocku nie udostępnia osobom postronnym nagrań z monitoringu miejskiego. Mogą być one wyłącznie udostępnione na zasadach regulujących postępowania dowodowe w sprawach o przestępstwa i wykroczenia, czyli policji, sądom, prokuraturze oraz innym organom ochrony bezpieczeństwa państwa.
Można jednak w uzasadnionym przypadku przyjść osobiście lub zadzwonić do Naczelnika Wydziału Kierowania i Logistyki Straży Miejskiej (tel. 24 364 70 40) z prośbą o sprawdzenie, czy interesujący nas moment popełnienia na naszą szkodę przestępstwa lub wykroczenia został zarejestrowany. – Jeśli zdarzenie zostało zarejestrowane, od razu informujemy o tym fakcie zainteresowaną osobę i na jej pisemną prośbę zabezpieczamy na płycie materiał. Informujemy także zainteresowanego, że w momencie zgłaszania swojej szkody, np. na policję, powinien zaznaczyć, iż straż miejska zabezpieczyła materiał filmowy z tego zdarzenia. Następnie na pisemny wniosek uprawnionej instytucji, która prowadzić będzie postępowanie, przekazujemy zabezpieczony wcześniej materiał. Zabezpieczenie i nagranie materiału jest bezpłatne. Nagrania z kamer monitoringu archiwizowane są tylko przez 30 dni – tłumaczy rzecznik prasowy Straży Miejskiej st. insp. Jolanta Głowacka.

Warto pamiętać, że monitoring wizyjny jest ważnym elementem systemu bezpieczeństwa miasta. Kamery są wykorzystywane nie tylko do bieżącego monitorowania zagrożeń i wykrywania przestępstw oraz wykroczeń, ale również spełniają inne, nie mniej ważne funkcje: działają prewencyjnie i odstraszają potencjalnych przestępców od popełnienia niektórych przestępstw i wykroczeń; ułatwiają służbom mundurowym skuteczne działanie polegające na ustalaniu sprawców, osób poszukiwanych itd., poprzez dostęp do zarejestrowanego materiału z kamer; stanowią efektywne narzędzie operacyjnego wsparcia działania służb i optymalnego dysponowania zasobów w zależności od rodzaju zdarzeń, umożliwiająć na szybsze usunięcie ich skutków i ograniczenie strat, pozwalają na sprawne zarządzanie bezpieczeństwem miasta w wielu aspektach m.in. transportu publicznego, wprowadzania ograniczeń w ruchu, działania infrastruktury miejskiej, itp., w tym szczególnie podczas zgromadzeń publicznych i imprez masowych oraz sytuacji kryzysowych.
Kamery rejestrują również zdarzenia, w tym przestępstwa związane z bójkami i pobiciami, rozbojami i kradzieżami, a także wykroczenia związane ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, czy naruszaniem przepisów ruchu drogowego. Co w Płocku miało niejednokrotnie miejsce.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o strażach gminnych straży przysługuje prawo do obserwowania i rejestrowania przy zastosowaniu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, a od początku tego roku miejski monitoring działa w strukturze straży miejskiej. Straże mogą stosować monitoring, gdy jest to niezbędne do wykonywania zadań ustawowych (np. ochrona obiektów komunalnych). A także w celu: utrwalenia dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia; przeciwdziałania przypadkom naruszania spokoju i porządku w miejscach publicznych; ochrony urządzeń użyteczności publicznej.

(jac)
fot. www.pixabay.com

Zobacz kolejny artykuł

Przyjechał do dziewczyny i… Włamał się do sklepu

Niecały dzień potrzebowali policjanci, aby ustalić sprawcę włamania do sklepu. Jak się okazało, złodziej włamał …