Nieodpłatne porady prawne

Mieszkańcy Płocka i powiatu płockiego mogą korzystać z nieodpłatnych porad prawnych. Uprawnione osoby będą mogły uzyskać od prawnika informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego.
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej znajdziemy w Płocku przy ul. 3 Maja 16, lokal nr 414. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00–19.00 oraz w sobotę w godz. 10.00–14.00.
W powiecie płockim punkty uruchomiono we Włókach, Małej Wsi i Bielsku. W Szkole Podstawowej we Włókach punkt czynny jest w poniedziałki i wtorki. W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Małej Wsi (ul. Płońska 2) w środy i piątki, a w Urzędzie Gminy Bielsk (pl. Wolności 3a) w czwartki. Prawnicy w tych trzech punktach urzędować będą w godz. od 9.00 do 13.00.
Z porad mogą skorzystać osoby fizyczne, którym w okresie ostatniego roku zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i którym w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia. Zgłaszać się również mogą posiadacze Karty Dużej Rodziny, jak również kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (wymagana jest tu jednak ważna legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego).
Programem takiego wsparcia objęte są osoby, które nie ukończyły 26 lat, lub które ukończyły 65 lat, ponadto kobiety ciężarne oraz wszyscy ci, którzy w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znaleźli się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje jednak spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej prowadzi Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego. Finansowane są ze środków Miasta Płocka i Powiatu Płockiego. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach bip.powiat-plock.pl i bip.ump.pl. BeeS
·

Zobacz kolejny artykuł

Oszust próbował okraść płocczankę

Niewiele brakowało, żeby mieszkanka straciła oszczędności zgromadzone na koncie w banku. Wszystko wydarzyło się we …