Nie wszyscy niepełnosprawni zaparkują na białej kopercie

Od 1 lipca zmieniły się przepisy dotyczące wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych oraz placówek zajmujących się opieką rehabilitacyjną. Najważniejsze zmiany to takie, że nie będzie już kart bezterminowych. A na charakterystycznych miejscach z białą kopertą nie będą miały prawa parkować osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wprowadzono także kary w wysokości 2 tys. zł za nieuprawnione posługiwanie się kartą parkingową. rad

Zobacz kolejny artykuł

„Amerykański żołnierz” i „chirurg” oszukali płocczanki

Policjanci coraz częściej spotykają się z nowymi typami oszustw. Nie są to już siermiężnie podrabiane …