Czternaście zarzutów

Do Sądu Rejonowego w Płocku trafił akt oskarżenia przeciwko komornikowi skarbowemu Arturowi D. Razem z nim przed sądem stanie Agata D.
Komornik skarbowy z płockiego Urzędu Skarbowego został zatrzymany 29 marca tego roku przez policjantów z wydziału do zwalczania przestępczości gospodarczej KMP. Już wtedy nadzorująca sprawę Prokuratura Rejonowa w Żyrardowie postawiła mężczyźnie zarzuty o charakterze korupcyjnym. Mężczyzna został nawet tymczasowo aresztowany, latem jednak wyszedł z aresztu. Konsekwencje wobec komornika wyciągnęli także jego zwierzchnicy. Zgodnie z ustawą o służbie cywilnej naczelnik płockiej skarbówki zdecydował o zawieszeniu stosunku pracy z podejrzanym.
Pod koniec września tego roku do płockiego Sądu Rejonowego wpłynął przygotowany przez żyrardowską prokuraturę akt oskarżenia przeciwko Arturowi D. Zawiera on w sumie 14 zarzutów, według których oskarżony miał dopuścić się wiosną 2002 roku oraz w latach 2008 – 2010: przekroczenia uprawnień poprzez naliczanie nienależnej prowizji od wyegzekwowanych kwot, przyjmowania korzyści majątkowych w zamian za odstąpienie od czynności służbowych, przywłaszczenia na szkodę Urzędu Skarbowego należności skarbowych oraz podżegania do składania fałszywych zeznań. Ten sam akt oskarżenia obejmuje również Agatę D. Kobieta miała nakłaniać inną osobę do składania fałszywych zeznań.
To już kolejne postępowanie karne związane z płockim Urzędem Skarbowym. Jesienią ubiegłego roku do aresztu trafił były naczelnik urzędów skarbowych w Płońsku i Płocku. Rafałowi J. prokuratura zarzuciła niszczenie dokumentów, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz oszustwa. Razem z nim Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało właściciela jednej z płońskich firm, który usłyszał zarzuty pomocy w przekroczeniu uprawnień, niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz oszustwa. Cała sprawa wyszła na jaw dzięki pracownikom płockiej skarbówki, którą Rafał J. kierował od września 2008 do 31 marca ubiegłego roku. Pracownicy Izby Skarbowej w Warszawie przeprowadzili kontrole w urzędach skarbowych w Płońsku i Płocku. Potwierdziła ona doniesienia urzędników z płockiego US. Na tej podstawie dyrektor Izby Skarbowej wystąpił do Ministra Finansów o odwołanie Rafała J. z zajmowanego stanowiska oraz powiadomił o wszystkim prokuraturę.     (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Oszust próbował okraść płocczankę

Niewiele brakowało, żeby mieszkanka straciła oszczędności zgromadzone na koncie w banku. Wszystko wydarzyło się we …