Najnowsze informacje

Porządkujemy i odnawiamy las 2009

Porządkujemy i odnawiamy las 2008

Program edukacji przyrodniczej

PORZĄDKUJEY I ODNAWIAMY LAS 2008

Organizatorzy konkursu:

Redakcja ?Tygodnika Płockiego?

Nadleśnictwa: Płock, Gostynin, Łąck

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Warszawie ? Delegatura w Płocku

Wydział Edukacji Urzędu Miasta Płocka

Cele konkursu:

– zainteresowanie młodzieży problematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeby ochrony lasów

– emocjonalne powiązanie uczniów z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym

– pobudzenie uczucia szacunku i umiłowania przyrody ojczystej oraz wrażliwości na wszelkie zło wyrządzane przyrodzie

– aktywne zdobywanie wiedzy przez podjęcie konkretnych działań na rzecz ochrony ekosystemów leśnych

– edukacja społeczności szkolnej;

Uczestnicy konkursu:

A ? przedszkola

B ? szkoły podstawowe do 100 uczniów

C ? szkoły podstawowe powyżej 100 uczniów

D ? gimnazja

E ? szkoły ponadgimnazjalne

W konkursie obowiązuje uczestnictwo zbiorowe klas, szkół, organizacji działających na danym terenie: szkolnych kół LOP, drużyn harcerskich, kół ekologicznych;

Zakres prac do wykonania:

kategorie konkursowe:

A. Przedszkola

1. Program edukacyjny

B. Szkoły podstawowe do 100 uczniów

C. Szkoły podstawowe powyżej 100 uczniów

1. Porządkowanie ekosystemów leśnych

2. Zalesianie

a) asystowanie przy zalesianiu

3. Prace pielęgnacyjne

4. Program edukacyjny

D. Gimnazja

E. Szkoły ponadgimnazjalne

1. Porządkowanie ekosystemów leśnych

2. Zalesianie

a) asystowanie przy zalesianiu

3. Prace pielęgnacyjne

4. Program edukacyjny

a) Zadania dodatkowe: ?Energetyka przyjazna środowisku?: wytwarzanie energii ?zielonej? z sortymentów niższej jakości drewna uzyskanego w procesie poprawy stanu sanitarnego lasów, biopaliwa i źródła energii odnawialnej.

Każdy z uczestników jest zobowiązany przeprowadzić w ciągu roku szkolnego program edukacyjny oraz wziąć udział w minimum dwóch z pozostałych trzech kategorii (oprócz przedszkoli).

Przewidziane do wykonania prace powinny być wcześniej uzgodnione z właściwym dla danego terenu nadleśnictwem.

Prace konkursowe w terenie mogą być prowadzone od daty ogłoszenia konkursu do 31 maja 2008 r., a program edukacyjny w ciągu roku szkolnego. Ze względu na bezpieczeństwo młodzieży, prace terenowe powinny być nadzorowane przez nauczycieli i leśników.

Po wykonaniu prac należy przesłać do redakcji ?TP? kupon, poświadczony przez leśniczego, oraz sprawozdanie z realizacji zadania. Wskazane jest dołączenie dokumentacji fotograficznej oraz informacji lub opisu przeznaczonego do publikacji prasowych.

Termin nadsyłania kuponów i materiałów uzupełniających upływa 10 czerwca 2008 r., a ogłoszenie wyników na przełomie września i października 2008 r.

Zakres tematyczny:

Tematyka opracowań musi być ściśle związana z ekosystemami leśnymi:

– Programy edukacyjne krótko- i długofalowe dotyczące dotyczące ekosystemów leśnych

– Konkursy o tematyce leśnej

– Wystawy tematyczne

– Apele i akcje

– Seminaria, sesje popularno-naukowe i stacjonarne (zajęcia w lesie i izbach przyrodniczo-leśnych)

– Ścieżki przyrodniczo-leśne

– Imprezy ekologiczne o tematyce leśnej

– Inne działania edukacyjne

Nagrody za kategorie:

Dla zwycięzców konkursu i ich opiekunów przewidziane są atrakcyjne nagrody pieniężne w poszczególnych kategoriach:

1. Porządkowanie lasu

2. Sadzenie drzew: lasy państwowe oraz lasy nie stanowiące własności skarbu państwa

3. Prace pielęgnacyjne

4. Realizacja programu edukacyjnego, związanego z udziałem w programie: – wykorzystanie aktywnych form edukacyjnych, które będą wspierały proces zdobywania wiedzy o ekosystemach leśnych i przyczynią się do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w wybranym środowisku.

Specjalnie nagrodzone będą opracowania w kategorii 4a, zadanie dodatkowe: ‘Energetyka przyjazna środowisku?: wytwarzanie energii ?zielonej? z sortymentów niższej jakości drewna uzyskanego w procesie poprawy stanu sanitarnego lasów, biopaliwa i źródła energii odnawialnej.

Działania podjęte w zakresie programu edukacyjnego musza dotyczyć wyłącznie tego konkursu.

Oceniane będą prace bezpośrednio związane z programem. Prace z innych konkursów (np. ?Zostań przyjacielem ptaków?) nie będa brane pod uwagę. Uczestnicy nie przesyłają konstrukcji przestrzennych oraz dużych prac plastycznych, a jedynie ich dokumentację, np. zdjęcie i opis.

Kupon konkursowy

Kupon

Zobacz kolejny artykuł

Konkurs dla kibiców piłki ręcznej. 20 szkolnych zestawów do wygrania

Po raz pierwszy o piłce ręcznej na łamach Tygodnika Płockiego pisaliśmy 2 maja 1972 roku. …

28 października: REGULAMIN KONKURSU „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny 2”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Konkurs będzie prowadzony pod nazwą “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” 1.2.Podmiotem urządzającym …