Sierpc i okolice

Styczeń, 2011

 • 19 stycznia

  Gorący finał orkiestry

  W Sierpcu, podobnie jak i w większości innych miast, tegoroczny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy był czasem kolejnego rekordu. Podczas aukcji i kwest udało się zebrać więcej pieniędzy niż przed rokiem. Do głównej skarbonki w sztabie Domu Kultury wpłynęło 23 614,77 zł. Do wspierania zachęcali wolontariusze, sportowcy, młodzież, uczniowie. – W tym roku kwestowało aż sześćdziesięciu wolontariuszy. Tak jak i …

 • 12 stycznia

  Rok dużych inwestycji

  Trzy potężne inwestycje zaplanował na rok bieżący samorząd Sierpca. Dwie z nich, czyli budowa Centrum Kultury i drugiego etapu wysypiska w Rachocinie, znajdą finał już w drugiej połowie bieżącego roku. Kolejna kluczowa dla miasta kwestia to budowa zapowiadanej obwodnicy. W tym roku władze miasta w porozumieniu z Mazowieckim Zarządem Dróg chcą ruszyć z pracami pozwalającymi uregulować kwestie administracyjne. Zakończenie tego …

 • 5 stycznia

  Trójka przygotowuje się do jubileuszu

  Rozpoczęły się przygotowania do obchodów pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej w Sierpcu. Uroczysty jubileusz da również początek nowej, szkolnej tradycji – spotkaniom absolwentów i wychowanków Szkoły Podstawowej nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego. Komitet organizacyjny już zaprasza do udziału w spotkaniu osoby, które kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt lat temu opuściły szkolne mury. Przypadające w maju święto szkoły jest okazją do tego, by …

Grudzień, 2010

 • 29 grudnia

  Radni uchwalili nowe stawki

  Pięćdziesiąt pięć złotych rocznego podatku zapłacą w przyszłym roku właściciele czworonogów w Sierpcu. Tak zdecydowali radni miejscy. Tuż przed świętami uchwalili również stawki przyszłorocznych podatków od nieruchomości. Będą one o kilka – kilkadziesiąt groszy wyższe niż tegoroczne. O pięć złotych więcej rocznego podatku od posiadanego psa trzeba będzie zapłacić w przyszłym roku. Radni podwyższyli stawkę z 50 do 55 zł. …

 • 22 grudnia

  Świąteczne ciasteczka i radziwiłłowski likier

  Zimowa aura, skrzypiący pod nogami śnieg, płatki białego puchu spadające z nieba, niebywale piękne mroźne wzory wymalowane na szybach okien… Taka sceneria towarzyszyła uroczystemu otwarciu nowej wystawy stałej „Wnętrza dworskie końca XIX i początku XX wieku” w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 11 grudnia 2010 roku ekspozycja dołączyła do dwóch udostępnionych od 2009 roku dla zwiedzających wystaw stałych: „Kolekcja rzeźby …

 • 15 grudnia

  Najlepsi uczniowie nagrodzeni

  Sześciu prymusów reprezentowało Sierpc i powiat sierpecki na tegorocznej uroczystości wręczania stypendiów prezesa rady ministrów. W gronie tym najwyższą średnią – 5,11, uzyskała uczennica klasy IV Technikum w Zespole Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin Sylwia Bartkowska. Doskonałe wyniki w nauce osiągnęli także pozostali stypendyści. Średnia ocen wszystkich uczniów, którzy w tym roku zostali wyróżnieni stypendium, oscyluje …

 • 8 grudnia

  Nietypowa kradzież w Sierpcu

  Siostrzeniec okradł wuja Piętnastoletni mieszkaniec Sierpca wspólnie z kolegami ukradł z posesji swojego wuja elementy wykonane ze stali kwasoodpornej. Okazało się, że okradziony mężczyzna sam wcześniej ukradł wyroby metalowe z browaru, w którym pracował. 60-letni mężczyzna pracował w sierpeckim browarze od chwili powstania firmy. Po 42 latach pracy postanowił przejść na emeryturę. – Przed odejściem z firmy chciał jednak powiększyć …

 • 1 grudnia

  Usły­sze­li za­rzu­ty, sta­ną przed są­dem

  Dwóch mło­dych miesz­kań­ców po­wia­tu to­ruń­skie­go usły­sza­ło za­rzu­ty kra­dzie­ży pa­li­wa z jed­nej ze sta­cji w gmi­nie Szczu­to­wo. Te­raz za swo­je za­cho­wa­nie od­po­wie­dzą przed są­dem w Sier­pcu. Sier­pec­cy po­li­cjan­ci za­trzy­ma­li dwóch mło­dych miesz­kań­ców po­wia­tu to­ruń­skie­go, któ­rzy ukra­dli pa­li­wo z jed­nej ze sta­cji pa­liw w gmi­nie Szczu­to­wo. Męż­czyź­ni za­tan­ko­wa­li swo­je bmw i od­je­cha­li. Pra­cow­nik sta­cji wez­wał na po­moc po­li­cję. Po­szu­ki­wa­nia­mi za­ję­ły się wszyst­kie pa­tro­le peł­nią­ce służ­bę. …

Listopad, 2010

 • 24 listopada

  Sierpecka rada bez rewolucji

  Wstęp­ne da­ne do­ty­czą­ce wy­bo­ru do ra­dy mia­sta po­ka­zu­ją, że w wię­kszo­ści za­sią­dą tu po­now­nie do­tych­cza­so­wi sa­mo­rzą­dow­cy. Do wal­ki o 15 man­da­tów sta­nę­ło 79 kan­dy­da­tów. Gło­so­wa­ło na nich 15 437 wy­bor­ców. W czte­rech okrę­gach swo­ich kan­dy­da­tów wy­sta­wi­ło 10 ko­mi­te­tów wy­bor­czych, za­re­je­stro­wa­nych by­ło 28 list wy­bor­czych. W okrę­gu nr 1 man­dat rad­ne­go za­pew­ni­li so­bie: Je­rzy Sta­chur­ski (KWW „Ak­tyw­ne Cen­trum” – 715 gło­sów), Da­riusz Ma­la­now­ski (KWW Zgo­da …

 • 17 listopada

  Sierpeccy licealiści nie są obojętni

  Aukcja prac plastycznych, koncert hip-hopowy, towarzyski mecz piłki siatkowej. Sierpeccy licealiści nie ustają w organizowaniu akcji pomocowych dla dzieci i młodzieży z terenów dotkniętych powodzią. Zebrane w październiku i najbliższych dniach listopada pieniądze przeznaczą na dożywianie swoich młodszych, poszkodowanych koleżanek i kolegów. Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjra H. Sucharskiego jako jedni z pierwszych odpowiedzieli na apel i znaleźli się w …

 • 10 listopada

  Nagrody dla rolników rozdane

  Najlepsi rolnicy powiatu sierpeckiego spotkali się na gali konkursu „Agricola Sierpcensis – Filius Terrae” 2010. W tym roku konkursowa kapituła przyznała prestiżowe wyróżnienia sześciu rolnikom spośród trzydziestu ośmiu zgłoszonych. Konkurs odbywający się pod patronatem starosty sierpeckiego promuje najliczniejszą grupę zawodową powiatu. Z roku na rok zyskuje coraz więcej sympatyków. – Tegoroczna, trzecia już edycja konkursu pokazuje, że taka formuła promocji, …

 • 3 listopada

  W kadrze narodowej

  Nie maleją sukcesy sierpeckich zawodników. Podczas odbywającego się w minionym tygodniu turnieju pretendentów do kadry narodowej juniorów i juniorów młodszych z sukcesem wystartowali młodzi sierpczanie. W kategorii juniorów młodszych Angelika Słupecka i Patryk Suliński znaleźli się w czołówce. Angelika zdobyła pierwsze miejsce w kategorii do 51 kg, a Patryk trzecie w kategorii do 49 kg. Mocno swoją obecność sierpeccy zawodnicy …

Październik, 2010

 • 27 października

  Burmistrz nagrodził nauczycieli

  Nauczyciele z sierpeckich szkół odebrali nagrody i podziękowania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. W tym roku władze miasta uhonorowały sześciu pedagogów mających szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej. Tradycyjnie już przedstawiciele władz samorządu z okazji święta nauczycieli odwiedzali miejskie szkoły i przedszkola. W tym roku Zbigniew Leszczyński, zastępca burmistrza, uhonorował cztery nauczycielki oraz dwoje dyrektorów z placówek edukacyjnych prowadzonych przez miasto …

 • 20 października

  Nie jesteście sami

  Na pikniku integracyjnym w skansenie spotkali się uczestnicy projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu. Spotkanie jest częścią przedsięwzięcia odbywającego się pod hasłem „Z Wami dla Was”. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób reprezentujących sierpeckie środowiska osób niepełnosprawnych: dzieci, młodzież, niepełnosprawni artyści, przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zaangażowanych w działalność integracyjną. Spotkanie w skansenie to integralna część projektu „Z Wami …

 • 13 października

  Sierpc to moja pasja

  Jest niestrudzoną ambasadorką Sierpca. W licznych, autorskich publikacjach odkrywa to, co nieznane i promuje to, co znane. Miasto – jego przeszłość, tajemnice i historia, a przede wszystkim ludzie ją tworzący są dla niej ciągłym źródłem inspiracji. Owocują kolejnymi publikacjami, konkursami dla dzieci i młodzieży. Przez wielu sierpczan Henryka Piekarska jest postrzegana jako człowiek instytucja, od lat zaangażowana w działalność społeczną …

 • 6 października

  Brydż, komputer, batik

  W Uniwersytecie Trzeciego Wieku Sierpeccy słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku już przygotowują się do nowego roku akademickiego. Oficjalna inauguracja odbędzie się 13 października. Ci, którzy zdecydują się wstąpić w szeregi studenckiej braci 50+, z pewnością nie będą się nudzić. Czeka na nich ciekawa i bardzo różnorodna oferta wypełniona wykładami, spotkaniami, podróżami, warsztatami. W Sierpcu Uniwersytet Trzeciego Wieku obecny jest od 2007 …

Wrzesień, 2010

 • 29 września

  Weterani szos zjechali do skansenu

  Bardzo widowiskowy i niecodzienny finał miała ostatnia w tym sezonie impreza plenerowa w sierpeckim skansenie. Wszystko za sprawą właścicieli zabytkowych aut, którzy zatrzymali się w Sierpcu. Spośród motoryzacyjnych perełek warto wymienić m.in.: Mercedesa 110 200 E z 1967 roku, jego „rówieśnika” – Austin Healey’a 3000, a także bliską i znaną miłośnikom samochodów rodzimej produkcji – Warszawę. Razem dwudziestu weteranów szos, …

 • 22 września

  Ograbieni tracili pieniądze i dokumenty

  Policjanci zatrzymali trzy mieszkanki Aleksandrowa Kujawskiego, które okradały mieszkańców Sierpca. Podejrzane działały w dużych skupiskach ludzi, głównie na sierpeckim targowisku. Kilka tygodni temu na stronie internetowej pojawiło się ostrzeżenie przed kieszonkowcami, działającymi na targowisku. Ofiarami rabusiów padały przede wszystkim zaaferowane zakupami kobiety. Mundurowi apelowali o zachowanie ostrożności. Jednak funkcjonariusze nie ograniczyli się do przestróg. Cały czas poszukiwali sprawców kradzieży. – …

 • 15 września

  Uratowali nekropolię w Osówce

  Zapomniany cmentarz w Osówce znów przypomina o spoczywających tu kolonistach niemieckich. Spod warstw ziemi, trawy i mchu wyłoniło się 69 nagrobków, stanęły tabliczki z nazwiskami pochowanych. To wszystko zasługa sierpeckich licealistów, w tym inicjatora i pomysłodawcy akcji Tomasza Kowalskiego i wolontariuszy działających w ramach grupy historycznej „Ultima Thule”. Postanowili ocalić od zapomnienia dawną nekropolię. Nie spodziewali się, że ich akcja …

 • 8 września

  Jak sierpecki lud tańcuje

  O tym można będzie przekonać się już w najbliższy piątek, 10 września, podczas uroczystego jubileuszu Ludowego Zespołu Artystycznego Kasztelanka. Jubilaci w pełni zasługujący na miano artystycznego ambasadora Sierpca przypomną znane i lubiane motywy z sierpeckiego i mazowieckiego folkloru. Okolicznościowy koncert sprawi, jak mówią słowa poloneza sierpeckiego, że „[…] znów się ziemia zadziwuje jak sierpecki lud tańcuje […]”. Jubileuszowe obchody rozpocznie …