Gostynin i okolice

Kwiecień, 2013

 • 24 kwietnia

  Prawie 25 procent…

  W Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie odnotowano smutny rekord: w marcu stopa bezrobocia wyniosła 24,4 procent. To najgorszy wskaźnik od 6 lat. Dokładne dane statystyczne zostały umieszczone na stronie internetowej gostynińskiego PUP. Wynik w marcu – 24,4 proc. – jest najwyższym wskaźnikiem w ciągu minionych 6 lat. Oczywiście wiadomo, że luty i marzec z reguły są miesiącami, w których bezrobocie …

 • 17 kwietnia

  Powiat na 296. miejscu

  Wyniki badań przeprowadzonych w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) działającego przy ONZ potwierdzają to, czego mają świadomość mieszkańcy powiatu gostynińskiego: powiat się właściwie nie rozwija, miesięczny dochód na mieszkańca wynosi średnio 1200 zł, a środki unijne nie są wykorzystywane. Wyniki badań wyraźnie niepokoją. Zostały one zrealizowane na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez ekspertów Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju …

 • 10 kwietnia

  Stroje od fundacji

  Sumę ponad 82 tys. zł przekazała Fundacja Orlen – Dar Serca na rzecz Dziecięcego Zespołu Pieśni i Tańca „Solec” z gminy Gostynin. Dzięki temu młodzi artyści mają nowe stroje ludowe, niezbędne podczas ich działalności kulturalnej. Fundacja Orlen – Dar Serca realizuje społeczną misję PKN Orlen SA. Koncern paliwowy od wielu lat wspiera inicjatywy związane z rozwojem kultury i zachowaniem dorobku …

 • 3 kwietnia

  Policja pomoże organizatorom

  Problem utrzymania bezpieczeństwa na stadionie miejskim w sezonie letnim był głównym tematem spotkania kierownictwa Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie. Odbyło się ono w świetlicy policyjnej. W spotkaniu uczestniczyli m.in.: komendant powiatowy Policji w Gostyninie mł. insp. Wiesław Guziński, jego pierwszy zastępca mł. insp. Dariusz Mikulski, przedstawiciele władz samorządowych, prezes Klubu MKS „Mazur” Gostynin Grzegorz …

Marzec, 2013

 • 27 marca

  Oddali krew za Ojczyznę

  Na Zamku Gostynińskim miała miejsce sesja historyczna dotycząca powstania styczniowego na ziemi gostynińskiej. Uczestnicy mogli się dowiedzieć o największych bitwach na tym terenie oraz ich dowódcach. Rocznicowe wydarzenie poprowadziła Jolanta Bigus – dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina. Przypomniała zebranym, że styczniowy zryw wyzwoleńczy był „ostatnim z serii wielkich powstań narodowych, które zakończyło epokę romantycznej walki o niepodległość”. …

 • 21 marca

  Szpital wzięty

  7 marca lubelska spółka Arion Med przejęła w dzierżawę szpital w Gostyninie. Ostateczna decyzja została podjęta po uzyskaniu informacji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, prowadzonego na wniosek firmy Magellan – jednego z wierzycieli, u którego na 7,5 mln zł zadłużony był szpital. Do przejęcia szpitala doszło, ponieważ Starostwo Powiatowe w Gostyninie spełniło zawarte porozumienia i umowy. Gdyby Arion Med w ciągu …

 • 13 marca

  Za pomoc rolnictwu

  Niemiec Josef Rottenaicher z powiatu Altötting w Bawarii, członek Katolickiego Ruchu Ludowego, który zajmuje się kontaktami partnerskimi z powiatem gostynińskim, został laureatem Nagrody im. ks. bpa Romana Andrzejewskiego za rok 2012. Dla regionu Gostynina to znak, że nowy współpracownik zasługuje na zaufanie. Josef Rottenaicher od lat 80. aktywnie angażował się w pomoc polskim rolnikom. Doprowadził m.in. do włączenia się Katolickiego …

 • 6 marca

  Supermodel z Gostynina

  Przystojniak z Gostynina zawojował światowe wybiegi mody. Mowa o 20-letnim Adamie Kaszewskim. Dowód? Adamowi Kaszewskiemu przypadło w udziale otwarcie paryskiego pokazu słynnego kreatora mody Jeana-Paula Gaultiera! W tym wydarzeniu brało udział zaledwie kilku modeli i to z bardzo znanymi nazwiskami. To jednak debiutant wykosił konkurencję i wyszedł w pierwszym szeregu. Nie był to przypadek. Największy światowy portal Models.com już promuje …

Luty, 2013

 • 27 lutego

  Bezpłatny internet w mieście

  Chcesz odebrać lub wysłać pocztę? Przeglądać strony www? Oglądać krótkie filmy on-line? Będzie to dostępne w Gostyninie za darmo, dzięki spółce Aero2. Dotychczas miasto i okolice stanowiły białą plamę na mapie dostępu do internetu. Szczegóły zasad korzystania z sieci znajdują się na stronie: http://aero2.pl/bdi.html. Spółka Aero2 posiada pozytywną decyzję Urzędu Kontroli Elektronicznej w zakresie rezerwacji częstotliwości do wykorzystania jej dla …

 • 20 lutego

  Inwestycje raz jeszcze

  Gostynińscy radni po raz kolejny postanowili zająć się budżetem: podczas ostatniej sesji przyjęli dwie uchwały, które umożliwią realizację zaplanowanych przedsięwzięć i inwestycji. Podjęli m.in. uchwały dotyczące kwestii finansowych. Pierwsza z nich zmieniła uchwałę budżetową na rok 2013, a druga odnosiła się do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013–2045. Wiąże się z tym zmiana wydatków budżetu miasta, obejmująca zmianę planu wydatków …

 • 13 lutego

  Arion Med nie chce długu

  W gostynińskim szpitalu sytuacja patowa – nie wiadomo, kiedy dojdzie do przejęcia placówki przez spółkę Arion Med z Lublina, kiedy doprecyzowany zostanie kontrakt z NFZ, kiedy pracownicy otrzymają zaległe pensje, kiedy karetki ponownie zaczną przywozić do szpitala pacjentów. Wydaje się jednak, że u źródeł obecnych problemów znajduje się dług w wysokości ponad 7,5 mln zł, który ponad 2 lata temu …

 • 6 lutego

  Radni za zmianą burmistrza

  Troje gostynińskich radnych od kilku tygodni prowadzi kampanię na rzecz zwołania w mieście referendum w sprawie odwołania burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego i całej Rady Miasta. Ostatnio napisali w tej sprawie list otwarty do gostynian. Inicjatorzy odwołania burmistrza i Rady Miasta w Gostyninie w liście z dnia 24 stycznia br. informują, że ich inicjatywa cieszy się dużym poparciem, na razie 127 osób. …

Styczeń, 2013

 • 30 stycznia

  NIK źle o termach, Urząd wyjaśnia

  Na wniosek miejskich radnych: Andrzeja Robackiego (PSL), Agnieszki Korajczyk-Szyperskiej (PZG), Pawła Kalinowskiego (PZG) i Małgorzaty Kostun-Sowy (Siemowit IV) 17 stycznia miała miejsce nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gostynina. Dyskutowano o pokontrolnej opinii Najwyższej Izby Kontroli w sprawie term gostynińskich. Radni stwierdzili, że raport NIK obnaża złą politykę gospodarczą miasta. NIK zalecił bowiem m.in. dokonanie analizy treści umowy koncesji na roboty budowlane …

 • 23 stycznia

  Co dalej ze szpitalem?

  W Starostwie Powiatowym w Gostyninie pracownicy SPZZOZ spotkali się z przewodniczącym Rady Powiatu Zdzisławem Tarką. Chcieli porozmawiać o braku wypłat i niepokojącej sytuacji placówki, którą w styczniu br. miała przejąć w dzierżawę spółka Arion Med z Lublina. Pielęgniarki z gostynińskiego szpitala zjawiły się w starostwie 10 stycznia br. dwukrotnie. Rano nie udało im się porozmawiać ze starostą, po południu przyjął …

 • 16 stycznia

  Za odpady od osoby

  Uchwały związane z utrzymaniem czystości i porządku, ustaleniem obwodów głosowania i zagospodarowaniem ponad 130 ha w mieście podjęli gostynińscy radni podczas sesji Rady Miasta. Najwięcej emocji wzbudziły sprawy związane z odbiorem odpadów komunalnych. Wiele dyskusji dostarczyło uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Gostynina. Określa on obowiązki dotyczące każdego podmiotu, znajdującego się na terenie gminy: gminę, jej …

 • 9 stycznia

  Zadłużenie zmaleje?

  Gostynińscy radni przyjęli budżet na rok 2013. Dochody bieżące budżetu miasta przewidziano na kwotę 47 mln 505 tys. zł, a wydatki na kwotę 42 mln 200 tys. zł. Wydatki to realizacja zadań własnych i zleconych oraz wydatki bieżące. Nadwyżka budżetowa przeznaczona zostanie na spłatę kredytów i pożyczek. Za przyjęciem takiej wersji budżetu głosowało 10 radnych, a 2 wstrzymało się od …

 • 2 stycznia

  Kartka od Pawła

  14-letni Paweł z Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie zdobył pierwszą nagrodę w konkursie na kartkę świąteczną, organizowanym przez wojewodę mazowieckiego. W tym samym konkursie wyróżnieni zostali także Oskar i Katarzyna, również z placówki w Gostyninie. Nagrodzona kartka świąteczna, wykonana przez 14-letniego Pawła, zostanie wysłana drogą elektroniczną do przedstawicieli samorządów i pracowników urzędów na terenie województwa mazowieckiego. Pracę wybrano w …

Grudzień, 2012

 • 19 grudnia

  Nowy inwestor?

  Przed gostynińskim PKS-em w nowym roku nowe wyzwania. Spółka po wielu perturbacjach wychodzi na prostą, ale nie ma prezesa. Jego obowiązki pełni obecnie Zdzisław Kwiatkowski, ale mówi się, że niebawem pojawi się nowy inwestor i to on zdecyduje, kto poprowadzi zakład. Tymczasem podczas spotkania w powiecie związki zawodowe optowały za szybkim powołaniem prezesa. Szefem gostynińskiego PKS-u do kwietnia br. był …

 • 12 grudnia

  Z Żuromina do Gostynina

  Młodszy inspektor mgr Wiesław Guziński objął funkcję komendanta Komendy Policji w Gostyninie. Zastąpił mł. insp. Piotra Lenarcika, który został skierowany do pracy w Żurominie. W przekazaniu gostynińskiej jednostki uczestniczył m.in. insp. Janusz Stępniak, zastępca Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Policji. Komendant Wiesław Guziński ma 48 lat. W policji pełni służbę od 1990 r. Wcześniej pracował w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku, Komendzie …

 • 5 grudnia

  Jest plan B

  W opinii Dariusza Zawidzkiego, prezesa spółki Termy Gostynińskie, projektu związanego z geotermią nie należy uważać za niewykonalny. W Urzędzie Miasta Gostynina odbyło się spotkanie poświęcone termom. Prezes przekonywał radnych, że nic nie jest jeszcze stracone. Dariusz Zawidzki poinformował radnych, że jest nowy pomysł na zbudowanie term. Otóż partner finansowy spółki Termy Gostynińskie wyraził ochotę sfinansowania przedsięwzięcia, ale ma ono być …