Najnowsze informacje

Umowa z Parkiem podpisana

Prawie 62 miliony złotych unijnego dofinansowania otrzymał decyzją zarządu województwa mazowieckiego Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny. Oficjalną umowę podpisano w przeddzień wigilii Bożego Narodzenia – 23 grudnia. Oceniany w sumie na około 200 mln złotych projekt zakłada utworzenie Centrum Usług Korporacyjnych oraz Centralnego Laboratorium.
– Ta umowa niech będzie świątecznym prezentem – składając podpis, żartobliwie zauważył marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. – A traktując kwestię czysto merytorycznie, to chciałbym zauważyć, że Park Technologiczny jest dla zarządu Mazowsza bardzo ważny, chociażby z tego powodu, że to jest jedyna tego typu instytucja funkcjonująca w naszym regionie. Chciałbym szczególnie podkreślić rolę mającego powstać Laboratorium. Ważne jest bowiem, żeby jak najmniej patentów i projektów kupować za granicą. Trzeba raczej wykorzystywać potencjał naszych młodych naukowców, którzy z powodu braku odpowiednich perspektyw emigrują z kraju. Poza tym uważam, że projekt, który właśnie podpisaliśmy, przełamuje pewną inercję. Że ten Park w końcu zacznie funkcjonować we właściwym rytmie.
Tego samego – nawiązując do ostatnich słów marszałka – życzył sobie i miastu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski, który zdradził, że podczas swojej krótkiej na razie kadencji zdążył już o przyszłej wizji funkcjonowania Parku Technologicznego rozmawiać z zarządem PKN Orlen, współudziałowcem Parku.
Z kolei Iwona Lewandowska, prezes PPP-T, mówiła podczas oficjalnej konferencji o siedmiu procesach inwestycyjnych, które rozpoczną się na terenie Parku w przyszłym roku. Ich następstwem ma być około 300 nowych miejsc pracy. Z tego na szczególną uwagę zasługuje inwestor, z którym umowa przedwstępna podpisana zostanie 29 grudnia. Będzie to spora firma, która ma przyjąć do pracy około 200 osób, co stanowi 2/3 wszystkich nowych możliwości zatrudnienia.
Centrum Usług Korporacyjnych będzie się mieścić w trzyskrzydłowym budynku o powierzchni użytkowej 9500 m kw. Z kolei kompleks Laboratorium Centralnego obejmuje dwa obiekty o łącznej powierzchni 6700 m kw.    (t)

Zobacz kolejny artykuł

Największa inwestycja oświatowa w tym roku

Rozpoczął się remont Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Łączniczek 14. Przedszkole ma być gotowe …

Rewitalizacja płockiej Starówki

– Przystępujemy do rewitalizacji kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie …