Najnowsze informacje

Umacnianie brzegu

Kontynuowany jest remont Grabówki na odcinku, który zarwał się rok temu. Właśnie umacniany jest brzeg Wisły w feralnym miejscu.
Trwa pierwsza część II etapu remontu Grabówki na odcinku, który zarwał się w ubiegłym roku. – Obecnie układane są wzdłuż brzegu materace faszynowe, które sięgają 12 metrów od brzegu. Jest również formowana skarpa na brzegu rzeki – informuje Sebastian Dymek z zespołu do spraw medialnych Urzędu Miasta.
Przygotowania do drugiego etapu robót rozpoczęły się w październiku. Został on podzielony na dwie części. Pierwsza ma być zrealizowana jeszcze w tym roku. Druga, czyli wykonanie nasypu wzmacniającego brzeg w rejonie Grabówki, zostanie wykonana w przyszłym roku.
Przypomnijmy, że władzom Płocka udało się pozyskać środki zewnętrzne z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na usuwanie skutków osuwisk. Promesa na pierwszą część prac w drugim etapie została przyznana w ubiegłym tygodniu. To 2,6 mln złotych. Brakujące do sfinansowania całości prac zaplanowanych na ten rok 660 tysięcy złotych udało się zabezpieczyć w budżecie miasta. W przyszłym roku prace mają kosztować około dwóch milionów złotych. Miasto również ubiega się o ich dofinansowanie. Złożyło wniosek o około 1,7 mln zł, resztę, czyli około 400 tysięcy zł, trzeba znaleźć w budżecie miasta.
Pierwszy etap remontu Grabówki, czyli wykonanie drenaży skarpy, umocnienie gruntu i wykonanie nowej nawierzchni drogi udało się zrealizować do końca tegorocznych wakacji. Prace kosztowały około 4 mln złotych. 1 mln złotych z tej kwoty został przyznany płockiemu samorządowi w ramach Funduszu Solidarności Unii Europejskiej.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Największa inwestycja oświatowa w tym roku

Rozpoczął się remont Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Łączniczek 14. Przedszkole ma być gotowe …

Rewitalizacja płockiej Starówki

– Przystępujemy do rewitalizacji kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie …