Najnowsze informacje

Ulica Ostatnia zamknięta do końca roku

Inwestycja za 2 mln zl
Wodociągi Płockie rozpoczęły realizację zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”. Koszt inwestycji to 2 029 045 zł netto.
W latach 2013–2016 rozpoczęte zostały działania, których celem jest rozdział kanalizacji w centrum miasta. Nowo powstała kanalizacja deszczowa o długości ponad 600 m w ul. Ostatniej zostanie włączona do wykonanej w poprzednich etapach kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego. Jest to kontynuacja podjętych inwestycji.
Zgodnie z założeniami, wody opadowe zostaną odprowadzone do wybudowanej przy współudziale środków unijnych w 2015 r. oczyszczalni wód opadowych.
W kosztach inwestycji partycypuje miasto Płock. W 2017 roku przekazano Spółce Wodociągi na ten cel kwotę 800 tys. zł z budżetu Płocka. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg, który również bierze udział w finansowaniu części drogowej. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie (lider) oraz płockie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane WASKOP. Koszt inwestycji to 2 029 045 zł netto. Termin realizacji umowy wynosi 7 miesięcy.
Ulica Ostatnia po wyłączeniu będzie nieprzejezdna do końca 2017 r. Możliwy wyłącznie dojazd do posesji. Jol.

Zobacz kolejny artykuł

Największa inwestycja oświatowa w tym roku

Rozpoczął się remont Miejskiego Przedszkola nr 6 przy ul. Łączniczek 14. Przedszkole ma być gotowe …

Rewitalizacja płockiej Starówki

– Przystępujemy do rewitalizacji kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje pozyskaliśmy bezzwrotne dofinansowanie …