Ulica Ostatnia zamknięta do końca roku

Inwestycja za 2 mln zl
Wodociągi Płockie rozpoczęły realizację zadania „Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i kanalizację deszczową w centrum miasta Płocka wraz z przebudową wodociągu w ul. Ostatniej”. Koszt inwestycji to 2 029 045 zł netto.
W latach 2013–2016 rozpoczęte zostały działania, których celem jest rozdział kanalizacji w centrum miasta. Nowo powstała kanalizacja deszczowa o długości ponad 600 m w ul. Ostatniej zostanie włączona do wykonanej w poprzednich etapach kanalizacji deszczowej w ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiego. Jest to kontynuacja podjętych inwestycji.
Zgodnie z założeniami, wody opadowe zostaną odprowadzone do wybudowanej przy współudziale środków unijnych w 2015 r. oczyszczalni wód opadowych.
W kosztach inwestycji partycypuje miasto Płock. W 2017 roku przekazano Spółce Wodociągi na ten cel kwotę 800 tys. zł z budżetu Płocka. Zadanie jest realizowane w porozumieniu z Miejskim Zarządem Dróg, który również bierze udział w finansowaniu części drogowej. W ramach zadania powstanie nowa nawierzchnia jezdni i chodniki.
Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: HYDROPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyninie (lider) oraz płockie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane WASKOP. Koszt inwestycji to 2 029 045 zł netto. Termin realizacji umowy wynosi 7 miesięcy.
Ulica Ostatnia po wyłączeniu będzie nieprzejezdna do końca 2017 r. Możliwy wyłącznie dojazd do posesji. Jol.

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …