Trwa budowa obwodnicy Płocka

To będzie kręgosłup miasta
Na drugim odcinku płockiej obwodnicy, pomiędzy ulicami Bielską i Otolińską, zaawansowanie robót drogowych sięga 63 procent, a zaawansowanie prac branży mostowej 60 procent.
– W tej chwili jest układana warstwa wiążąca nawierzchni na głównym fragmencie drugiego odcinka obwodnicy. Trwają prace na poboczach. Rozpoczęło się ustawianie fundamentów pod słupy oświetleniowe oraz pod ekrany akustyczne – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.
Zakończyły się już prace na sięgaczu ulicy Otolińskiej. Budowana jest obecnie łącznica z drogami technicznymi wzdłuż obwodnicy.
Przed wykonawcą – firmą Skanska – wciąż pozostaje jednak najtrudniejsze zadanie, czyli nasunięcie wiaduktu kolejowego oraz kontynuacja budowy wiaduktów kolejowego i drogowego nad obwodnicą w rejonie węzła Bielska. – Linia kolejowa będzie zamknięta od 15 października do 5 listopada. W tym czasie zarówno firma Skanska na drugim etapie, jak i firma PORR na trzecim etapie wykonają szereg prac związanych z obwodnicą. Z zamknięcia linii kolejowej skorzystamy również, żeby wykonać przejście pod wiaduktem kolejowym wzdłuż ulicy Wiadukt – tłumaczy zastępca prezydenta Jacek Terebus.
W rejonie węzła Bielska, gdzie powstaną wiadukty kolejowy i drogowy, zostało wbitych setki pali, które mają zapewnić stabilność konstrukcji.
Władze miasta zwracają uwagę na niesprzyjające pracom budowlanym warunki atmosferyczne. – Myślę o układaniu warstw bitumicznych na drugim etapie obwodnicy czy wykonywaniu podbudowy na trzecim etapie – dodaje Jacek Terebus. – Każdy wykonawca może udokumentować 26 dni roboczych przestoju ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe. Jednak trzeba jeszcze sprawdzić, czy w tym czasie mogły być wykonywane inne prace. Trzeba pamiętać, że technologii nie da się oszukać. Nie chcemy budować na przykład nasypów drogowych i nie kontrolować ich w taki sposób, jak nakazuje to technologia.
Tak mokrego lata i początku jesieni nie mieliśmy już dawno. – To pewne uzasadnienie, jeśli chodzi o możliwość wydłużenia inwestycji na drugim etapie. Nadal obowiązuje termin 30 listopada tego roku, ale może on być aneksowany. W poprzednich latach, kiedy nie mogły być prowadzone prace budowlane, to były trzy – cztery dni. W tym roku z racji deszczu to było przynajmniej kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt dni – mówi prezydent Andrzej Nowakowski.
Dzięki obwodnicy powstanie nie tylko nowy kręgosłup komunikacyjny miasta, dojazd do kombinatu, ale również połączenie z przemysłowym Kostrogajem. Będzie też możliwość wykonania dojazdu do terenów inwestycyjnych na Trzepowie.
Obecnie budowany odcinek obwodnicy przez firmę Skanska zakończy się na węźle „Bielska”. Będą to dwa wiadukty – kolejowy i drogowy. Obwodnica zostanie przeprowadzona pod nimi. Inwestycja obejmuje budowę trasy o długości 1,8 km od węzła „Boryszewo” na ulicy Otolińskiej do węzła „Bielska” – ten etap budowy rozpoczął się jesienią ubiegłego roku i zakończy w listopadzie tego roku.
Dalej drogę „prowadzi” firma PORR, aż do ul. Długiej. Długość tej trasy przekracza nieco 2 km, ale łącznie – wraz z drogami serwisowymi i technologicznymi – powstanie tu 5,3 km dróg. Na tym odcinku obwodnicy powstaną cztery obiekty inżynieryjne. Będą to trzy mosty: nad dopływem Brzeźnicy dwuprzęsłowy o długości 91,4 m, nad samą rzeką Brzeźnicą dwuprzęsłowy o długości 60,4 m, oraz w ciągu nowej ul. Przemysłowej nad rzeką Brzeźnicą czteroprzęsłowy o długości 113 m. Powstanie również dwupoziomowy węzeł „Trzepowo”. To tu będzie skrzyżowanie obwodnicy z nową ul. Przemysłową.
Po zakończeniu prac cały ruch ciężkich pojazdów, obsługujących przemysłowy Kostrogaj i działające tu hurtownie oraz centra logistyczne będzie kierował się bezpośrednio na obwodnicę. Nowa trasa odciąży również centrum Płocka. Czas przejazdu z ronda im. Wojska Polskiego do skrzyżowania ul. Długiej z Łukasiewicza (powstanie tam turborondo jak na skrzyżowaniu Dobrzyńskiej z Gałczyńskiego) wyniesie zaledwie 8,5 minuty.
Warto przypomnieć, że 30 grudnia ubiegłego roku marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik i prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podpisali umowę na dofinansowanie budowy drugiego i trzeciego odcinka płockiej obwodnicy. Jak już informowaliśmy czytelników Tygodnika Płockiego, Urząd Miasta otrzymał dofinansowanie w kwocie ponad 129,8 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020. Umowa obejmuje drugi i trzeci etap obwodnicy.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rewitalizacja płockiej Starówki

Rozpoczęła się rewitalizacja kolejnych budynków na starym mieście. Na te inwestycje miasto pozyskało bezzwrotne dofinansowanie …